Toimetulekutoetus

Foorumi reeglid
Küsimusi saab esitada ainult id-kaardiga.
Küsimuste esitamisel kuvatakse Teie ees- ja perekonnanimi.
Küsimustele vastatakse 1 tööpäeva jooksul.
Küsimustele ja vastustele ei saa esitada kommentaare.
Ebasobivad postitused kustutatakse.
Vasta
Postitusi: 1
Liitunud: 15 Okt 2021, 13:07

Toimetulekutoetus

15 Okt 2021, 13:14

Tere,
Minul mure selline, saan vallast toimetulekutoetust. Kuna ma tööle ei saa minna ,sest käin koolis ja tuleb praktika aeg, siis keegi hetkel mind tööle ei võta. Mees on ka hetkel töötu. Lapsi on kaks. Kuna nüüd septembris tuli pensionikeskusest väljavõetud rahad, siis vald enam toimetulekutoetust ei maksa ja nüüd enam ei saa ,sest need summad mis tulid loeti sissetulekuks. Iga ülekanne mis on meile tehtud on loetud sissetulekuks, aga need pole sissetulekud olnud, kui keegi on ülekannet teinud, kas kütuse eest,et olen sõidutanud neid vms. Selle raha plaanisime panna maja remondiks,sest vald remondiga ei toeta. Küsimus selles, et kas sotsiaaltöötaja võib lugeda sissetulekuks igat ülekannet, mis on kontole tulnud( mis on ebaaus). Kas seda pesnsionikeskusest raha saab arvestada sissetulekusse? Ja kas on õigustatud, et nüüd läheb poole aasta kontoväljavõte, mida sootsiaaltöötaja nõudis uurimisele, et olen saanud ebaseaduslikult toimetulekut. Aidake palun.

Postitusi: 2431
Liitunud: 11 Apr 2017, 12:26

Re: Toimetulekutoetus

15 Okt 2021, 15:38

Tere
Toimetulekutoetuse arvestamisel ei arvata sissetulekute hulka:
• riigi- või kohaliku omavalitsuse üksuse eelarve vahenditest makstud ühekordseid toetusi;
• kohaliku omavalitsuse üksuse õigusaktide kohaselt perekonna sissetulekust sõltuvaid või konkreetse teenuse kulu kompenseerimiseks määratud kohaliku omavalitsuse eelarve vahenditest makstud perioodilisi toetusi;
• puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse alusel makstud toetusi, välja arvatud puudega vanema toetus;
• riigi tagatisel antud õppelaenu;
• tööturuteenuste ja -toetuste seaduse alusel või struktuuritoetuste vahenditest makstud stipendiumi ning sõidu- ja majutustoetust;
• õppetoetuste ja õppelaenu seaduse alusel makstud põhitoetust, vajaduspõhist õppetoetust, vajaduspõhist eritoetust ja õppasustuse moodustatud eritoetuse fondi vahenditest makstud toetust;
• töist sissetulekut, mille on saanud põhikoolis, gümnaasiumis või kutseõppe tasemeõppes õppiv keskhariduseta laps kuni 19-aastaseks saamiseni või pärast 19-aastaseks saamist kuni jooksva õppeaasta lõpuni või õpilase kooli nimekirjast väljaarvamiseni.

Lisaks on kohalikul omavalitsusel õigus mitte arvata sissetulekute hulka:
• õppimist ja töötamist soodustavaid stipendiume ning toetusi;
• konkreetse kulu või kahju katmiseks saadud hüvitisi;
• lähedastelt toimetuleku parandamiseks saadud rahalisi toetusi ja kingitusi kuni poole toimetulekupiiri ulatuses perekonna kohta kuus.
Kõik muud sissetulekud arvatakse sissetulekute hulka.

Lugupidamisega

Tiina Mölder
jurist

Vasta