1. leht 1-st

Kaasomand

Postitatud: 23 Sept 2021, 08:20
Kaasomandis oleva majaosa tahtlik hävitamine (mädandamine). Teine pool on korras. Mida sellisel juhul ette võtta selle omanikuga ?

Re: Kaasomand

Postitatud: 23 Sept 2021, 19:48
Tere

Kui üks kaasomanik omandi eest hoolt ei kanna, tuleks mõelda kaasomandi lõpetamisele. Asjaõigusseadus § 76 lg 1 kohaselt on kaasomanikul õigus igal ajal nõuda kaasomandi lõpetamist ja § 77 lg 2 kohaselt, juhul kui kaasomanikud ei saavuta kokkulepet kaasomandis oleva asja jagamise viisi suhtes, otsustab kohus hageja nõudel kas jagada asi kaasomanike vahel reaalosades, anda asi ühele või mitmele kaasomanikule, pannes neile kohustuse maksta teistele kaasomanikele välja nende osad rahas, või müüa asi avalikul või kaasomanikevahelisel enampakkumisel ning saadud raha jagada kaasomanike vahel vastavalt nende osa suurusele. Hüvitise määramisel on aluseks kaasomandi eseme väärtus selle jagamise hetkel ning kinnistusraamatusse kantud kaasomandi mõttelise osa suurus. Kui üks kaasomanik on teinud kaasomandi eseme säilimiseks vajalikke kulutusi on tal kaasomandi jagamise käigus võimalik tehtud kulutustest teiselt kaasomanikult tema mõttelise osa suuruses osas tasumist nõuda.

Lugupidamisega

Tiina Mölder
jurist