1. leht 1-st

Õpetaja käitumine koolis

Postitatud: 20 Sept 2021, 11:51
Tere minul küsimus, kas õpetaja võib koolis tunni ajal lapse peale häält tõsta ja seda seni kaua teha, kuni laps nutab? Õpetaja väidab, et tema arvates oli tegemist solvumispisaratega, kuid tegelikult oli laps endast väljas ja ei suutnud mõda aega peale juhtunut kellegiga rääkida. Lapsevanemat nimetatud sündmusest teavitas laps ise, kool ise tähelepanu ei pööranud.

Re: Õpetaja käitumine koolis

Postitatud: 20 Sept 2021, 19:57
Tere

Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 74 lg 3 kohaselt määratakse koolitöötajate, sealhulgas õpetaja, õigused, kohustused ja vastutus kindlaks kooli põhimääruse, tööandja kehtestatud töökorralduse reeglite, ametijuhendi ja töölepinguga. Seadusandja ei ole otseselt õpetajale kohast käitumist õigusaktidega reguleerinud. Küll on Eesti Õpetajate Liit välja töötanud ja oma veebilehel avaldanud Eesti õpetajaeetika koodeksi. Õpetaja suhlemisele õpilastega kehtivad kõik samad käitumisnormid nagu kõigi muude inimeste omavahelises suhtluses. Soovitan esmalt rääkida konkreetse õpetaja endaga, et kuulata ära ka teine osapool. Seejärel võiks pöörduda kooli juhtkonna, kooli hoolekogu ja viimaks koolipidaja ehk kohaliku omavalitsuse poole. Kui ebaeetiline käitumine on tõepoolest aset leidnud, on igati õigustatud olukorra lahendamiseks õpetaja tööandja poole pöördumine.

Lugupidamisega

Tiina Mölder
jurist