1. leht 1-st

Ehitisalune pind ja valgustingimused

Postitatud: 29 Aug 2021, 20:37
Tere!
Minu kinnistu kõrvalkinnistule soovitakse ehitada uut hoonet. Seoses
sellega on tekkinud küsimused minu õiguste ja võimaluste kohta.

1) Kuidas ikkagi arvestatakse ehitisealust pinda ja 8-meetrilist
tuleohutusala? Praegu planeeritakse hoonet, mille katuseräästa maapealne
projektsioon oleks täpselt 4 meetrit minu kinnistust, aga samal ajal
tahetakse rajada terrassi, mis asuks 2 meetri kaugusel minu kinnistust!
Kas on kindel, et terrass ei lähe arvesse kui tuleohtlik osa hoonest
ning selle ehitamine minu kinnistule 2 meetri kaugusele on seadustega
kooskõlas? Kas selle terrassi olemasolu tõttu tohin mina ehitada
edaspidi enda kinnistu piirist 4 või 6 meetri kaugusele? Kas mul on
õigust nõuda kõrvalkinnistule hoone ehitamisel enda poolsele küljele
tulemüüri rajamist? Minu kinnistu selles osas, kus hakkaks asuma nende
terrass, veel hoonestust ei ole, aga on plaanis rajada. Ei taha lubada
tekkida olukorral, kus kõrvalkinnistule ehitatud terrassi tõttu pean
mina ise oma kuludega tulemüüri ehitama hakkama või üldse loobuma oma
kinnistule ehitamisest.

2) Milline on seaduslik olukord ja kohtupraktika seoses valgustingimuste
ja privaatsusega? Kas siin on üldse mõtet millegi üle protestida (st.
kas on realistlik millegi saavutamine)? Tegin eelmisele
projekti-versioonile vastavasisulise märkuse ja endapoolse soovituse,
uus projekt aga läheb risti vastupidisele teele ja tahetakse rajada
hoone sellisel viisil, mis esialgsest projektist isegi veel rohkem
riivab minu kinnistu valgustingimusi ja ka privaatsust. Kas linnas, aga
siiski n.ö. aedlinna piirkonnas on valgustingimuste ja privaatsuse
teemalisel protestil mingit perspektiivi?
Tänades.