1. leht 1-st

Tere

Postitatud: 21 Juul 2021, 07:26
Selline küsimus siis. Kas kohtutäituril on võimalik elatisraha maha võtta kui olen 100 protsenti puuduva töövõimega isik.

Re: Tere

Postitatud: 21 Juul 2021, 13:48
Tere

Ehkki töövõimetoetusele ei saa seadusest tulenevalt sissenõuet üldreeglina pöörata, võib seda siiski teha kui sissenõude pööramine võlgniku muule varale ei ole viinud või eeldatavalt ei vii sissenõudja nõude täielikule rahuldamisele ning kui arestimine on nõude liiki ja sissetuleku suurust arvestades õiglane. Lisaks on arestimisele mittekuuluva sissetuleku osa arvestamisel laste elatisnõude täitmisel kehtestatud erisus. Nimelt, kui sissenõude pööramine võlgniku muule varale ei ole viinud või eeldatavalt ei vii lapse elatisnõude täielikule rahuldamisele, võib arestida kuni pool seadusega kehtestatud miinimumpalga suurusest sissetulekust. Kui lapse elatisnõude täitmiseks võlgniku sissetulekust arestitav summa jääb alla poole ketestatud alampalga suurusest summast, võib arestida kuni ühe kolmandiku võlgniku sissetulekust.

Lugupidamisega

Tiina Mölder
jurist