Tee ehitus

Foorumi reeglid
Küsimusi saab esitada ainult id-kaardiga.
Küsimuste esitamisel kuvatakse Teie ees- ja perekonnanimi.
Küsimustele vastatakse 1 tööpäeva jooksul.
Küsimustele ja vastustele ei saa esitada kommentaare.
Ebasobivad postitused kustutatakse.
Vasta
Postitusi: 26
Liitunud: 08 Jaan 2018, 12:26

Tee ehitus

15 Mär 2021, 09:57

Tere,
On kehtiv DP, mille järgi on 23 elamukrunti + 2 tootmismaad + 1 transpordimaa. Transpordimaa on eramaa ja see on ligipääsutee kruntidele, ja peab olema asfaltbetoonkattega ja sellele ehituseks on väljastatud ehitusluba (kehtiv). Ühele tootmismaale praegu tehakse uus DP, et muuta staatust - elamismaaks. Vastavalt uuele DP-le on tehtud leping KOV ja huvitatud isikuga, et huvitatud isik peab välja ehitama 15m teed, mis asuvad eespool kirjeldatud transpordimaal. Need 15 m peaks olema freesasfaldikattega.
Küsimus. Kui on juba väljastatud ehitusluba (kehtiv), kas saab nii jagada teekatte kahe tüüpi vahel? Kuidas saab väljastada uus ehitusluba, et ehitada need 15 m, kui juba olemas kehtiv ehitusluba terve tee ehituseks? Kas selline otsus ei riku teiste kinnistuomanike õigusi, kui esialgu oli planeeritud terve tee asfaltbetoonkattega ja nüüd tuleb esimesed 15 m freesasfaldikattega?

Postitusi: 2103
Liitunud: 11 Apr 2017, 12:26

Re: Tee ehitus

22 Mär 2021, 21:15

Tere

Õiguste rikkumist ma kirjeldatud olukorras ei näe. Ehitusluba väljastatakse loa taotluse alusel. Tõenäoliselt on teele vajalik ka ehitusprojekt, seega peaks olema enne ehitusloa taotluse esitamist väljastatud ka projekteerimistingimused. Kui projekteerimistingimused samale teele on erinevad, võib olla tegu ebavõrdse kohtlemisega. Kui aga loa taotleja on ise soovinud tellida projekti just sellise kattega teele, ei saa KOV-le midagi ette heita.

Lugupidamisega

Tiina Mölder
jurist

Postitusi: 26
Liitunud: 08 Jaan 2018, 12:26

Re: Tee ehitus

29 Mär 2021, 07:41

Tere,
On olemas transpordimaa, üks kadastriüksus, millile on väljastatud ehitusluba 2004 a. Selle ehitusloas on märgitud, et teekatte peab olema asfaltbetoonist. Muidugi oli ehitusprojekt ja projekteerimistingimused. Nüüd tehakse DP ühele krundile, mis piirleb selle transpordimaaga, millile oli väljastatud ehitusluba 2004 aastal ja selle uuele DP määratakse kohustus ehitada 15m teed, aga freesasfaldiga. Et ehitada 15 m teed vaja taotleda ehitusluba ja projekteerimistingimused. See tähenadab, et 15 m projekteerimistingimustes peab olema kirjas - freesasfalt.

Postitusi: 2103
Liitunud: 11 Apr 2017, 12:26

Re: Tee ehitus

31 Mär 2021, 06:33

Tere

Ehitusseadustiku § 45 lg 1 kohaselt kehtib ehitusluba viis aastat. Seega, kui ehituloa alusel ei ole ehitama hakatud ja 5 aastat on möödunud, tuleb taotleda uus ehitusluba. Uues loataotluses saab siis juba taotleda ka kehtetust loast erinevat teekattetüüpi.

Lugupidamisega

Tiina Mölder
jurist

Postitusi: 26
Liitunud: 08 Jaan 2018, 12:26

Re: Tee ehitus

31 Mär 2021, 10:23

Tere,

Praegu kehtib ehitusluba, mis oli väljastatud 2004 aastal. Ehitusseadustiku § 45 lg 1 kohaselt kehtib ehitusluba viis aastat juhul, kui see on väljastatud alates 01.07.2015 aasta. Varem väljastatud ehitusloa kehtivust pole määratud, kuna vanas seaduses sellist punkti polnud.
Minu küsimus koosneb selles, kuidas saab kehtivale DP-le tingimustele teha veel eraldi osaline DP, kus muudatakse osaliselt tingimused. Tekkib nonsens, et vana DP järgi tervele teele on tingimus ehitada asfaltbetoon katte ja pärast seda, mingile osale (15m) peab ehitama freesasafaldi katte. Mina ja teised, kui ostsime elamiskrundid, nägime et DP oli tingimus - asfaldibetoon kattega tee. Nüüd KOV otsustab, et 15 m saab olla freesasfalt.
Kas selle uue DP-ga tingimusega, KOV ei rikku minu õigusi ?
Kas juba kehtivale ehitusloale saab anda veel üks ehitusluba ja ainult 15m ?

Postitusi: 2103
Liitunud: 11 Apr 2017, 12:26

Re: Tee ehitus

08 Apr 2021, 23:02

Tere

On võimalik, et DP on vahepeal muudetud. Ka ei ole kuidagi välistatud, et Teie ehitusluba on osaliselt tühistatud. Kahjuks ei ole foorum koht, kus oleks võimalik konkreetse kohaliku omavalitsuse õigusakte analüüsida. Vahepeal võib olla toimunud mitmeid sündmusi, millest vastaja ei ole teadlik ja foorumitingimustes ei ole võimalik ka lisaküsimusi küsida. Olen Teile ka varem korduvalt selgitanud, et konkreetsete vastuste saamiseks konkreetse omavalitsuse kehtestatud planeeringu alusel on vajalik pöörduda individuaalsele õigusnõustamisele. Foorumis sellist nõu kahjuks anda ei saa.

Lugupidamisega

Tiina Mölder
jurist

Vasta