Planeerimisseadus § 131

Foorumi reeglid
Küsimusi saab esitada ainult id-kaardiga.
Küsimuste esitamisel kuvatakse Teie ees- ja perekonnanimi.
Küsimustele vastatakse 1 tööpäeva jooksul.
Küsimustele ja vastustele ei saa esitada kommentaare.
Ebasobivad postitused kustutatakse.
Vasta
Postitusi: 26
Liitunud: 08 Jaan 2018, 12:26

Planeerimisseadus § 131

15 Dets 2020, 10:04

Tere,
Olukord järgmine. DP vastuvõtmisel, KOV pole määranud transpordimaa statust (kas avalikult kasutav tee või eratee), KOV pole sõlminud lepingud huvitatud isikuga tee ehituse kohuste üle andmiseks. See kõik toimus juunil 2002 aastal. Praegu transpordimaa on eramaa. Nüüd kehtib uus Planeerimisseadus, kus § 131 reguleerib seda küsimust:
(1) Planeeringu koostamise korraldaja on kohustatud oma kulul välja ehitama detailplaneeringukohased avalikuks kasutamiseks ette nähtud tee ja sellega seonduvad rajatised, haljastuse, välisvalgustuse ning tehnorajatised, kui planeeringu koostamise korraldaja ja detailplaneeringust huvitatud isik ei ole kokku leppinud teisiti.
(3) Planeeringu koostamise korraldaja peab tagama, et planeeringualalt oleks juurdepääs avalikult kasutatavale teele ning et muid avalikes huvides olevaid tehnorajatisi oleks võimalik nende otstarbe kohaselt kasutada. Sealhulgas peab olema tagatud ühendus ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga, kui planeeringuala jääb ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise piirkonda.

Maaomanik/huvitatud isik on 18 aastad soovinud tasuta anda transpordimaad KOV-le, aga KOV keeldub vastuvõtmisest, kuna nõuab huvitatud isiku käest tee ehitamist.
Kui on täidetud sellised tingimuse:
1. Kui transpordimaa/huvitatud isik loobud riigile transpordimaast vastavalt Asjaõigusseadusele § 126, siis antud tee saab statuse avalikult kasutavaks teeks.
2. Puudub ehitusluba selle tee väljaehitamiseks.
Küsimus: Kui on täidetud need kaks tingimust, kas siis tekkib KOV ehitada tee vastvalt DP tingimusele tugines Planeerimisseadus § 131

Postitusi: 2103
Liitunud: 11 Apr 2017, 12:26

Re: Planeerimisseadus § 131

22 Dets 2020, 16:16

Austatud küsija,

Olen korduvalt soovitanud pöörduda Teil individuaalsele õigusnõustamisele. Individuaalne nõustamine võib seisneda ka veebinõustamises, seetähendab et saate juristile edastada kõik vajalikud dokumendid, jurist saab küsida lisaküsimusi. Oleme foorumis seda teemat juba kaua aega arutanud ent kahjuks ei sobi foorumikeskkond konkreetse õigusprobleemi lahendamiseks vaid on siiski vaid õigusliku raamistiku selgitamiseks. Soovitan Teil veelkord registreeruda nõustamisele veebilehelt https://hugo.legal/tasuta-oigusabi/

Lugupidamisega

Tiina Mölder
jurist

Vasta