Töötuna arvele ja laste toitjakaotuspensioni laekumine minu kontole

Foorumi reeglid
Küsimusi saab esitada ainult id-kaardiga.
Küsimuste esitamisel kuvatakse Teie ees- ja perekonnanimi.
Küsimustele vastatakse 5 tööpäeva jooksul.
Küsimustele ja vastustele ei saa esitada kommentaare.
Ebasobivad postitused kustutatakse.
Vasta
Postitusi: 10
Liitunud: 19 Veebr 2015, 08:46

Töötuna arvele ja laste toitjakaotuspensioni laekumine minu kontole

11 Nov 2020, 20:43

Tere

Katseajal lõpetan oma töösuhte, sest keskkond on vaimselt vägivaldne. Minu kontole laekub laste toitjakaotuspension, mis on kolme lapse peale kokku 258 eurot ja lastetoetus kolmelapselisele perele 539 eurot, ülikoolis õppimise eest 135 eurot kuus vajaduspõhist õppetoetust.

Kas mul on õigus saada töötuskindlustushüvitist või töötu abiraha?

Tänades vastuse eest!

Postitusi: 1883
Liitunud: 11 Apr 2017, 12:26

Re: Töötuna arvele ja laste toitjakaotuspensioni laekumine minu kontole

18 Nov 2020, 22:50

Tere

Peretoetusi perehüvitiste seaduse alusel, välja arvatud sama seaduse alusel makstavat lasterikka pere toetust seitset või enamat last kasvatavale perele, ei välista töötu abiraha ehk korrektse nimetusega töötutoetuse saamist. Kuna toitjakaotuspensioni makstakse lastele, ei see Teie sissetulek. Kui teil on muid sissetulekuid (nt töövõimetoetus, töövõimetuspension, toitjakaotuspension, vanemahüvitis, renditulu, stipendium vm), mis kokku on suuremad kui 189,10 eurot, siis ei ole teil õigust töötutoetusele. Kuna Teie vajaduspõhine õppetoetus on väiksem ei saa ka see takistuseks olla.
Töötuskindlustuse hüvitisele on Teil õigus kui teil on töötuna arvelevõtmisele eelnenud kolme aasta jooksul vähemalt 12 kuud töötuskindlustusstaaži ja te ei ole viimaselt töö- või teenistuskohalt lahkunud enda algatusel (välja arvatud töölepingu seaduse § 37 lg 5, § 91 lg 2 ja § 107 lg 2 nimetatud juhtudel), kokkuleppel tööandjaga (töölepingu seaduse § 79) või enda süülise käitumise tõttu (töölepingu seaduse § 88 lg 1 p 3-8, avaliku teenistuse seaduse § 94). Seega on töötuskindlustuse hüvitise saamiseks oluline mitte ainult töölt lahkumise faktiline põhjus, vaid ka millise seadusesätte alusel on tööleping lõpetatud.
Rohkem informatsiooni töötukassa pakutavate toetuste ja hüvitiste kohta on avaldatud Eesti Töötukassa veebilehel https://www.tootukassa.ee/content/toetused-ja-huvitised

Lugupidamisega

Tiina Mölder
jurist

Vasta