Aiandusühistu üldmaa võõrandamine ja koosoleku kokkukutsumine

Foorumi reeglid
Küsimusi saab esitada ainult id-kaardiga.
Küsimuste esitamisel kuvatakse Teie ees- ja perekonnanimi.
Küsimustele vastatakse 1 tööpäeva jooksul.
Küsimustele ja vastustele ei saa esitada kommentaare.
Ebasobivad postitused kustutatakse.
Vasta
Postitusi: 2
Liitunud: 20 Sept 2020, 14:39

Aiandusühistu üldmaa võõrandamine ja koosoleku kokkukutsumine

20 Sept 2020, 15:25

Tere

Mul on 2 küsimust.

1) Kui aiandusühistu tahab võõrandada ühistule kuuluva üldmaa ning kutsub kokku üldkoosoleku, kas otsus võetakse vastu kohalolijate lihthäälteenamusega või maa võõrandamine loetakse reograniseerimiseks ning peab olema kohalolijate vähemalt 2/3 poolthäälte enamusega?

Väljavõte põhikirjast:
Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui kohal on üle poole liikmetest. Kui üldkoosolekule ei ilminid nõutud arv liikmeid, tuleb üldkoosolek uuesti kokku kutsuda sama päevakorraga hiljemalt ühe kuu jooksul. Teistkordselt kokku kutsutud üldkoosolek on otsustusvõimeline, sõltumata kokkukutsutud liikmete arvust. Üldkoosoleku otsused võetakse vastu kohalolijate lihthäälteenamusega. Otsused põhikirja muutmise, täiendamise ja uue põhikirja vastuvõtmise ning ühistu reorganiseerimise või tegevuse lõpetamise kohta võetakse vastu kohalolijate vähemalt 2/3 poolthäälte enamusega.

2) AÜ põhikirjas on kirjutatud, et üldkoosoleku kokkukutsumisest tuleb ette teatada 15 päeva enne selle toimumist. Üldkoosoleku kutses peab olema näidatud koosoleku toimumiskoht ja aeg ning päevakord. Kuid põhikirjas ei ole määratud kuidas kutse peab olema liikmetele edastatud.

Tavaliselt juhatuse esimees paneb kutse teadetetahvlile, mis asub ühistu väravate kõrval. Enamus liikmetest liikuvad sõiduautodega ning ei vaata teadetetahvlit, seega ei tea ka üldkoosoleku toimumisest. Kuidas siis sellesse suhtuda? Kas üldkoosoleku otsustel on juriidiline jõud, kui mõned liikmed ei teadnud isegi üldkoosoleku toimumisest?

Ette tänades

Postitusi: 2234
Liitunud: 11 Apr 2017, 12:26

Re: Aiandusühistu üldmaa võõrandamine ja koosoleku kokkukutsumine

25 Sept 2020, 14:26

Tere,

Tänan esitatud küsimuse eest.

Esmalt on vajalik välja selgitada, kellele kuulub kõnealune maa. Kui maa on MTÜ omandis, saab seda võõrandada järgides põhikirjas ühistu vara võõrandamise kohta kehtestatud korda.
Kui maa kuulub ühistu liikmetele kaasomandina, on võõrandamiseks vajalik kõigi kaasomanike nõusolek.

Lugupidamisega

Tiina Mölder
jurist

Postitusi: 2
Liitunud: 20 Sept 2020, 14:39

Re: Aiandusühistu üldmaa võõrandamine ja koosoleku kokkukutsumine

25 Sept 2020, 19:34

Tere

1) Kust saab teada kas üldmaa kuulub MTÜ-le või MTÜ liikmete kaasomandis?

2) Oleks tänulik, kui vastate ka teisele küsimusele.

Postitusi: 2234
Liitunud: 11 Apr 2017, 12:26

Re: Aiandusühistu üldmaa võõrandamine ja koosoleku kokkukutsumine

30 Sept 2020, 21:28

Tere,

Tänan esitatud küsimuse eest.
Kinnisasjaga seonduv informatsioon, sealhulgas informatsioon kinnisasja omanike kohta on saadaval kinnistusregistris. Andmete kohta saab päringuid teha veebilehel https://kinnistusraamat.rik.ee/Avaleht.aspx?lang=Est
Koosoleku kokkukutsumise kord peaks olema ühingu liikmete vahel kokku lepitud. Kui kokku lepitud ei ole, saab mõistlikuks pidada avalist korda. Tavaline on kord, mis on ühingus tavapäraselt toiminud. Kui aga seda soovitakse muuta, tuleks uues korras kokku leppida ja/või juhatusele teada anda millisel viisil (millisele e-posti aadressile) Teile teated edastada tuleb.


Parimate soovidega
Tiina Mölder
jurist

Postitusi: 1
Liitunud: 16 Aug 2021, 09:26

Re: Aiandusühistu üldmaa võõrandamine ja koosoleku kokkukutsumine

16 Aug 2021, 09:49

Tere

täpsustav küsimus sama teema kohta. Kui MTÜ põhikirjas on sätestatud, et ühingu vara on ühingu liikmete kaasomand, kuid kinnisturaamatus omanik on MTÜ, kas sellisel juhul vara võõrandamisel lähtutakse kinnisturaamatu andmetest või põhikirjast? Põhikiri ei käsitle ühistu vara võõrandamist, vaid on sätestatud, et vara suurendamise ja vähendamise otsustab üldkoosolek.

Mind huvitab kõige rohkem see moment kas antud juhul piisab üldkoosoleku otsusest või vajalik kõigi kaasomanike nõusolek (kuigi kinnisturaamatus kaasomanikud kuidagi fikseeritud ei ole) .

Postitusi: 59
Liitunud: 29 Aug 2017, 13:32

Re: Aiandusühistu üldmaa võõrandamine ja koosoleku kokkukutsumine

16 Aug 2021, 14:11

Tere!

Piisab koosoleku otsusest kui kaasomanikud ei ole fikseeritud. Võõrandamisel lähtutakse kinnistusraamatu fikseeritud andmetest.

Lisaküsimuste korral palun valige endale sobiv konsultatsiooniaeg ja viis siit: https://hugo.legal/broneeri või helistades numbril: 6 880 400
Juhul, kui teie sissetulek on kuni 1200 bruto või lastega seotud küsimuses kuni 1700 bruto, siis on kaks tundi õigusabi tasuta (tasuda tuleb üksnes 5 eurot omaosalustasu).

Lugupidamisega,

Nastasja Musienko

Postitusi: 1
Liitunud: 20 Okt 2021, 17:20

Re: Aiandusühistu üldmaa võõrandamine ja koosoleku kokkukutsumine

20 Okt 2021, 23:19

Tere,

Pöördun Teie poole küsimusega AÜ üldmaa (kuulub kinnistuna AÜ-le) jagamisel tekkivatele probleemidele.
Olukord on tekkinud pikaajaliselt ja peale varasemaid arutlusi ning üldkoosolekuid.
Viimasel üldkoosolekul käesoleva aasta juunis, kus 2/3 üldkoosolekul osavõtjatest andis nõusoleku üldmaaga piirnevate kinnistute omanikele võõrandada vastavad üldkasutatava maa osad (vastavalt AÜ põhikirjale). Samas lepiti kokku ka maa hind.

Aluseks võttes üldkoosoleku otsust pöördus AÜ juhatus kirjaga vallavalitsuse poole, et toimingut edasi viia.
Vastuseks saime kirja kus vallavalitsus võimaldaks seda teostada järgmistel tingimustel:

• Tekkivate katastriüksuste sihtotstarveteks jäävad üldkasutatav maa;
• Tekkivad katastriüksused jäävad eraldiseisvateks. Kaks eraldiseisvat katastriüksust on
soovi korral võimalik liita ühe kinnistu koosseisu;
• Enne jagamist sõlmitakse aiandusühistu ja valla vahel notariaalne isikliku
kasutusõiguse leping maaüksuse avalikuks kasutamiseks ja aedade ehitamisest hoidumisservituut.
Maa hoolduse ja korrashoiu kohustus jääb kinnistu omanikule. Selline leping tagaks maa jagamisel
ja võõrandamisel kinnistusraamatu kannete ülemineku ja edasise üldplaneeringukohase avaliku
kasutuse.

Vastavalt AÜ põhikirjale on üldmaaga piirnevate kinnistute omanikud puhastanud võsast, niitnud ja korrastanud juba aastaid oma aiataguseid maid. Sellega on kaasnenud kinnistute omanikele ka päris suured kohustused ja kulud. Võsastunud alast on saanud pargiala.

Küsimused:

1. Kui tekib uus eraomand, kas üldkasutatavaks maaks saaks jääda ainult kallasrada?
2. Kas aedu võiks ehitada kallasrajani?

AÜ üldmaa on varasemalt ostetud AÜ liikmete poolt erastamisväärtpaberite eest, milles on osalenud kõik kinnistute omanikud.

Infoks veel:
Naaber-aiandusühistutel, mis asuvad samuti oja ääres on ühel a/ü-l kinnistusraamatu järgi üldmaa 100 % elamumaa ja teisel üldmaa 100% sihtotstarbeta maa.

Postitusi: 2234
Liitunud: 11 Apr 2017, 12:26

Re: Aiandusühistu üldmaa võõrandamine ja koosoleku kokkukutsumine

21 Okt 2021, 19:08

Tere

Kahjuks ei selgu küsimusest millist maakorraldustoimingut kohalikust omavalitsusest taotleti. Kirjelduse järgi võib asuda seisukohale, et lahendus oleks siin kinnisasja piiri muutmine. Kinnisasja piiri muutmine on maakorraldustoiming, mille käigus üks piirnevatest kinnisasjadest annab osa naaberkinnisasja koosseisu. Kinnisasja piiri muutmise eesmärk on eelkõige maakasutuse korrastamine lähtudes looduslikest piiridest ja valduse tegelikust ulatusest. Kinnisasja piiri muutmisel ei moodustata naaberkinnisasja kooseisu antavast osast eraldi kinnisasja. Üle antava osa väärtus lepitakse kokku omanike vahel. Kinnisasja piiri muutmiseks päärduvad maaomanikud esmalt katastriüksuste asukohajärgsesse linna- või vallavalitsusse, et selgitada piiride muutmise võimalusi ehk kas on vaja koostada detailplaneering või ilmnevad muud kitsendavad asjaolud (krundi suuruse piirang jne)
Täpsema nõustamise vajadusel soovitan pöörduda individuaalsele õigusnõustamisele registreerudes veebilehel https://hugo.legal/ HUGO.legal pakub koostöös Justiitsministeeriumiga Eestis elavatele inimestele 2 tundi tasuta õigusnõustamist. Tasuta õigusnõu saavad kõik Eestis elavad inimesed, kelle keskmine brutosissetulek on kuni 1200 eurot kuus. Enne nõustamist tuleb sõlmida kliendileping ja tasuda 5€ lepingutasu.
Pakume nii kohtumisega nõustamist, kui distantsnõustamist. Kohtumisega nõustamised toimuvad HUGO kontorites üle Eesti. Distantsnõustamist pakume video ja e-posti teel.

Lugupidamisega

Tiina Mölder
jurist

Vasta