MTÜ/ligipääsutee

Foorumi reeglid
Küsimusi saab esitada ainult id-kaardiga.
Küsimuste esitamisel kuvatakse Teie ees- ja perekonnanimi.
Küsimustele vastatakse 1 tööpäeva jooksul.
Küsimustele ja vastustele ei saa esitada kommentaare.
Ebasobivad postitused kustutatakse.
Vasta
Postitusi: 26
Liitunud: 08 Jaan 2018, 12:26

MTÜ/ligipääsutee

20 Juul 2020, 10:19

Tere,
Moodustasime MTÜ, mille eesmärk on ehitada tolmuvabakattega ligipääsutee kruntidele ja lisaks teostada tee hooldust. Transpordimaa on MTÜ omand.Mõned kruntide omanikud ei soovi astuda MTÜ liikmeks. Kas on õigus üldkoosolekul võtta otsus, et määrata tasu MTÜ mitteliikmetele tee kasutamise eest. Kui suur see tasu saab olla ?

Postitusi: 2103
Liitunud: 11 Apr 2017, 12:26

Re: MTÜ/ligipääsutee

27 Juul 2020, 10:29

Tere,

Tänan esitatud küsimuse eest.
Kirjeldatud olukorras on tegemist erateega. Tee omanikul on õigus küsida teekasutajatelt tasu. Asjaõigusseaduse § 156 kohaselt on võõra kinnisasja kasutamine juurdepääsuks enda kinnisasjale tasuline. Tasu määratakse kokkuleppel. Kui kokkulepet ei saavutata, määrab juurdepääsu ja selle kasutamise tasu asjaõigusseaduse § 156 lg 1 kolmanda lause kohaselt kohus. Riigikohus on selgitanud, et tasu/hüvitis eratee kasutamise eest pole ainuüksi teeomaniku vaba otsustus ja märkinud, et teeomanikul on õigus nõuda tee kasutajatelt tasuna vähemalt teeseaduse § 37 lg 3 järgses ulatuses tee kasutamisega seotud kulutuste hüvitamist ning arvestada tuleb ka tee omamisega kaasnevaid kohustusi, mis tulenevad teeseadusest ja heakorraeeskirjast. Nii näiteks peab seadusest tulenevalt teeomanik looma tingimused teel ohutuks liiklemiseks ehk eratee peab vastama teeseadusest tulenevatele nõuetele ja tee nõuetele vastavas korras hoidmise kulu on teeomanik õigustatud nõudma tasuna/hüvitisena tee kasutaja(te)lt. Lisaks märgitule on riigikohus leidnud, et omamisega kaasneva kohustusena tuleb käsitada ka maamaksu tasumise kohustust maa eest, mis vastab juurdepääsutee pindalale. Lihtsamaks tee korrashoiu kulude suuruse määramise viisiks on kohtupraktika kohaselt analoogia kasutamine kus tasu määramisel kasutatakse kohaliku omavalitsuse teehoiu riigihangete andmeid ja saadakse konkreetse teelõigu põhjendatud korrashoiu kulu. Mägitule liidetakse maamaksu summa ning saadud tulem on tasu/hüvitise suuruseks.

Parimate soovidega
Tiina Mölder
jurist

Postitusi: 26
Liitunud: 08 Jaan 2018, 12:26

Re: MTÜ/ligipääsutee

15 Okt 2020, 12:34

Tere,
MTÜ omandis on transpordimaa ja üldkoosolekul oli otsustatud ehitada tolmuvaba tee, aga mõned elanikud pole astunud MTÜ-se ja mõned ei kasuta teed, kuna pole ehitanud maja, aga liigipääs krundile toimub läbi transpordimaa, mis on MTÜ omandis. Kas MTÜ võib määrata tee kasutamise maksu + investeeringu kulu, mitte astuvatele krundiomanikutele (vahet pole, kas elavad või ei ela). Teed vaja ehitada ja hooldada sõltumatu, kas elad või ei ela. Teine küsimus. Kui MTÜ väljastab arve tee hooldamise + vajaliku investeeringu eest, mitte MTÜ liikmele ja tema ei maksa, kas saab kohe pöörduda täituri poole või esialgu peab olema kohtu määrus.
Tänud

Postitusi: 2103
Liitunud: 11 Apr 2017, 12:26

Re: MTÜ/ligipääsutee

21 Okt 2020, 17:49

Tere

Teed ligipääsuna kasutavad isikud peaksid tee omanikuga selle kasutamise tingimustes kokku leppima. Kui kokkulepet ei saavutata on võimalik ligipääsu piirata ja ligipääsu soovijal taotleda seda kohtus.
Kohtutäitur tegutseb täitemenetluse seadustiku alusel. Nimetatud õigusaktis on märgitud, millised dokumendid on täitedokumendid, mida saab täitemenetluses sundtäita. Nii on täitedokumendiks jõustunud kohtuotsus või -määrus, samuti notariaalne kokkulepe, milles sisaldub võlgniku nõusolek alluda kohesele sundtäitmisele. Esitatud ja tasumata arvet kohtutäitur täitemenetluses sundtäita ei saa.

Lugupidamisega

Tiina Mölder
jurist

Vasta