Valeinformatsiooni andmine patsiendile

Foorumi reeglid
Küsimusi saab esitada ainult id-kaardiga.
Küsimuste esitamisel kuvatakse Teie ees- ja perekonnanimi.
Küsimustele vastatakse 5 tööpäeva jooksul.
Küsimustele ja vastustele ei saa esitada kommentaare.
Ebasobivad postitused kustutatakse.
Vasta
Postitusi: 1
Liitunud: 16 Jaan 2020, 20:22

Valeinformatsiooni andmine patsiendile

16 Jaan 2020, 20:52

Kas arsti poolt teadlik ja tahtlik valeinformatsiooni andmine patsiendile ja patsiendi kohta kvalifitseerub seaduserikkumiseks? Kui jah, siis millist seadust sellega rikutakse?
Psühhiaater on pannud patsiendile valediagnoosi, mis baseerub teadlikel ja tahtlikel valeväidetel ravidokumentides. Patsiendil on võimalik osa nendest valeväidetest ümber lükata dokumentaalsete tõenditega, kuid suuremat osa mitte, sest tekib situatsioon "sõna sõna vastu".
Seda valediagnoosi ei ole kinnitanud teine sõltumatu psühhiaater, kliiniline psühholoog (kel on samuti pädevus diagnoosida psüühikahäireid) ning patsiendi perearst.
Patsiendil on varasemalt määratud töövõimetuspension füüsilise haiguse diagnoosiga. Kui patsient teatas valediagnoosi pannud psühhiaatrile, et kavatseb tema pandud diagnoosi vaidlustada, teatas psühhiaater talle e-maili teel, et sel juhul kaotab ta oma töövõimetuspensioni, kuna see olevat määratud tema pandud diagnoosi alusel. Vastuvõtul nelja silma all toimunud vestluses väitis psühhiaater, et kord olevat see olnud koguni skisofreenia diagnoos, mille psühhiaater olevat hiljem ümber muutnud. Patsient teatas, et temale väljastatud tõendil on töövõimetuse põhjuseks "üldhaigestumine", mispeale psühhiaater väitis, et "üldhaigestumine" tähendavat just nimelt skisofreenia diagnoosi.
Patsient saatis järelepärimise Sotsiaalkindlustusametile, kust sai ametliku vastuse, et tema töövõimetus baseerub füüsilise haiguse diagnoosil, töövõimetuse aluseks ei ole iialgi olnud mingit psühhiaatrilist diagnoosi ja et "üldhaigestumine" märgiti töövõimetuse põhjuseks siis, kui haigus ei olnud põhjustatud tööõnnetusest, liiklusõnnetusest, traumast vm vigastusest.
Psühhiaater andis seega patsiendile teadlikult ja tahtlikult valeinformatsiooni eesmärgiga teda takistada valeväidetel baseeruvat valediagnoosi vaidlustamast, hirmutades patsienti, et seda tehes kaotab ta oma sotsiaalsed garantiid. Kas psühhiaater on rikkunud seadust?

Postitusi: 1656
Liitunud: 11 Apr 2017, 12:26

Re: Valeinformatsiooni andmine patsiendile

23 Jaan 2020, 11:38

Tere,

Tänan esitatud küsimuse eest.
Raviasutuse ja patsiendi vahel on sõlmitud tervishoiuteenuse osutamise leping VÕS § 758 lg 1 mõttes, millega tervishoiuteenuse osutaja kohustub osutama oma kutsetegevuses teisele isikule tervishoiuteenust, eelkõige vaatama patsiendi arstiteaduse reeglite järgi tema tervise huvides läbi, nõustama ja ravima patsienti, samuti teavitama patsienti tema tervisest ja ravi käigust ning tulemustest. Kirjeldatud asjaoludel võib psühhiaater olla rikkunud nimetatud sätet. Vastavalt VÕS § 770 lg-le 1 vastutab tervishoiuteenuse osutaja üksnes oma kohustuste süülise rikkumise eest, eelkõige diagnoosi- ja ravivigade eest. Olete avaldanud, et diagnoosiviga ja ka valeinformatsiooni andmine on tahtlik ja teadlik, seega süüline ja tervishoiteenuse osutajal lasub vastutus.


Parimate soovidega
Tiina Mölder
HUGO OÜ jurist

Vasta