Juhtimisõigus

Foorumi reeglid
Küsimusi saab esitada ainult id-kaardiga.
Küsimuste esitamisel kuvatakse Teie ees- ja perekonnanimi.
Küsimustele vastatakse 5 tööpäeva jooksul.
Küsimustele ja vastustele ei saa esitada kommentaare.
Ebasobivad postitused kustutatakse.
Vasta
Postitusi: 1
Liitunud: 04 Dets 2019, 15:03

Juhtimisõigus

04 Dets 2019, 15:07

Olukord, kus isikul pole kunagi juhtimisõigust olnud, kuid on rikkunud liiklusseadust ja joobes juhtimisega vahele jäänud ning karistuse ära kandnud, siis juhtimisõiguse saamiseks tuleb isikul oodata viis aastat. Elukohast tulenevalt on mootorsõiduki kasutamine hädavajalik, kas on võimalik maakohtu täitmiskohtunikult taodelda põhjendatud taotluse korral luba juhtimisõiguse saamiseks, või mis edasi? Viis aastat on liiast ja ootama ei hakka keegi seda, vaid olude sunnil tuleks sõita lubadeta.

Postitusi: 1656
Liitunud: 11 Apr 2017, 12:26

Re: Juhtimisõigus

11 Dets 2019, 12:38

Tere,

Tänan esitatud küsimuse eest.
Karistuse kustutamine karistusregistrist oleneb karistusest ja see on sätestatud karistusregistri seaduse (https://www.riigiteataja.ee/akt/113032019076?leiaKehtiv ) § 24. Kuni karistus on registris, on see kehtiv. Liiklusseaduse (https://www.riigiteataja.ee/akt/117032011021?leiaKehtiv) § 106 on sätestatud, kellele antakse juhtimisõigus. Auto ja mootorratta juhtimisõigus antakse ning esmane juhiluba väljastatakse isikule, kellel:
1) varem ei ole olnud auto või mootorratta juhtimisõigust või
2) on mootorratta või traktori juhtimisõigus ja kes soovib omandada täiendavalt auto juhtimisõigust ning
3) ei ole karistatust käesoleva seaduse §-s 201, 223, 224, 226, § 227 lõigetes 2–4, §-s 234, 236 või 237 sätestatud väärteo eest või
4) ei ole karistatust karistusseadustiku 23. peatükis sätestatud liiklussüüteo eest või
5) ei ole korduvalt karistatud käesoleva seaduse 15. peatükis sätestatud väärtegude eest, välja arvatud käesoleva lõike punktis 3 nimetatud rikkumised.

Seega tuleneb seadusest, et kehtiva karistuse ajal juhtimisõigust ei anta. Seadust saab muuta vaid Riigikogu. Kohus juhindub oma tegevuses kehtivast seadusest.


Parimate soovidega
Tiina Mölder
HUGO OÜ jurist

Vasta