1. leht 1-st

Paberi täpne nimetus

Postitatud: 09 Juul 2019, 11:24
Mis oleks paberi täpne nimetus, ilmselt raamatupidamisest midagi, mida saaks kohtu kaudu välja nõuda ettevõttelt. See paber peab olema akti asemel ja kohtu kaudu väljanõutav . Eesti Vabariigis puudub seadus akti väljanõudmiseks ettevõttelt.

Re: Paberi täpne nimetus

Postitatud: 12 Juul 2019, 11:32
Tere

Kohtule esitatavatele dokumentidele on kehtsestatud nõuded Tsiviilkohtumenetluse seadustikus. Nii on dokumentaalne tõend igasugune kirjalikult, pildistamisega või video-, heli- või elektroonilise salvestusega või muu andmesalvestusega jäädvustatud dokument või muu sellesarnane andmekandja, mis sisaldab andmeid asja lahendamiseks tähtsate asjaolude kohta ja mida on võimalik kohtuistungil esitada tajutaval kujul. Kui Teil endal ei ole võimalik mingit dokumenti esitada, ent Te teate, et kellelgi teisel on see dokument olemas, on võimalik esitada kohtule taotlus tõendite kogumiseks ja konkreetse dokumendi välja nõudmiseks. Kui isik taotleb, et kohus nõuaks dokumendi välja teiselt isikult, peab ta taotluses dokumenti ja selle sisu kirjeldama ning märkima, miks ta arvab dokumendi olevat selle isiku käes. Seega ei ole oluline, millise nimetusega on dokument. Kõik dokumendid võivad olla tõendiks, kui nendega on võimalik menetluses mingeid asjaolusid tõendada.

Lugupidamisega

Tiina Mölder
jurist