AED

Foorumi reeglid
Küsimusi saab esitada ainult id-kaardiga.
Küsimuste esitamisel kuvatakse Teie ees- ja perekonnanimi.
Küsimustele vastatakse 5 tööpäeva jooksul.
Küsimustele ja vastustele ei saa esitada kommentaare.
Ebasobivad postitused kustutatakse.
Vasta
Postitusi: 2
Liitunud: 19 Juun 2019, 13:07

AED

19 Juun 2019, 13:28

Aed on rajatis (erirajatis?) juhul, kui tema ehitamiseks teostatakse kaevetöid - kas nii?
Mis on aga AIA definitsioon? Kas aed on piire krundi piiril? Millisel piiril? 4 m, 10 m piirist?
Kui kohalik omavalitsus on kehtestanud aiale kõrgusepiirangu 1.2m, siis mida see tähendab? Kui ma teen krundi piirile aia ja siis tahan lambale oma krundi sees teha aeda, siis ma ei tohi lamba aeda teha kõrgemat kui 1.2 m? Sisuliselt suvaline aeda meenutav rajatis on seega piiratud 1.2 m kõrgusega (kompostinurk näiteks). Tahan varjata prügikasti piirdega - ma ei tohi seda 2 meetrist lõiku teha kõrgemaks kui 1.2 meetrit. Soovin ehitada tuule tõkke tuule koridori, viljapuudele tuule kaitse, piirata naabri vaatevälja, et ta ei näeks otse mulle tuppa ...
Millega põhjendavad üldse omavalitsused aia kõrguse ja läbipaistvuse limiteerimist? Tuleohutus ... või on selle taga valitsuse üleüldine luuramissoov?
Konkreetselt ise elan hajaasustusega alal - 12 km linnast, kuid maa kuulub linnale. Detailplaneering puudub.
toomas-

Postitusi: 1809
Liitunud: 11 Apr 2017, 12:26

Re: AED

20 Juun 2019, 18:41

Tere

Kui omavalitsus on kehtestanud aiale teatud kõrguse, on ta kindlasti ka määratlenud, milline aed konkreetselt neile nõuetele vastama peab. Tavaliselt on reguleeritud krunti piirava piirdeaia kõrgus. Seda nii ühtlase üldilme saavutamiseks kui ka naabri õiguste tagamiseks.
Ka juhul, kui krundi piirdeaia kõrgust ei ole omavalitsuse poolt määratud, tuleb naabrilt nõusolek küsida, kuna liiga kõrge ja valgust mitte läbilaskev plankaed võib varjata tema aias päikese ja kahjustada juba rajatud taimestikku. Naabri uudishimulike pilkude eest saab end kaitsta ka piisavalt paksude aknakatetega. Naabritega on soovitav arvestada ka ilma vastavate regulatsioonide ja normatiivideta.

Lugupidamisega

Tiina Mölder
jurist

Postitusi: 2
Liitunud: 19 Juun 2019, 13:07

Re: AED

27 Sept 2019, 18:39

Kahjuks ma ei saanud taaskord mingit vastust. Teie soovitasite mul probleem lahendada paksude kardinatega, enamasti on linnavalitsuse ametnikud soovitanud istutada hekk.
Minu küsimus on - MIS ON AED? Kui seadusega saab määrata valitsuse poolt aia kõrguse ja välimuse, siis peab ka olemas olema definitsioon MIS ON AED!? Just seda tahtsingi teada saada juristilt, kes peaks seda teadma. Kas selline definitsioon on üldse olemas või on antud igale ametnikule ja instantsile vaba voli tõlgendada mõistet AED vastavalt OMA isiklikele arusaamadele, eelistustele ja tekkivatele olukordadele?
Teie vastusest: "Tavaliselt on reguleeritud krunti piirava piirdeaia kõrgus. Seda nii ühtlase üldilme saavutamiseks kui ka naabri õiguste tagamiseks".
Minu küsimus siit oleks: "Milline koht, kaugus piirist loetakse "krunti piirava piirdeaia asukohaks"!? Milliselt maalt loetakse aed üldilmega kooskõlas olevaks ja naabrite õigused tagatuks?

Täpsustus: Elan maal lagedal väljal põldude keskel. Kunagi kulus see maa vallale, tänasest on see üleöö Haapsalu linn, kuna vald liideti linnaga.
1. vajan kaitset naabrite pilkude eest
2. krunt on avatud tuultele - viljapuud ei kannata tuuli, nad lihtsalt surevad ära.
3. vajan kaitset varaste ja röövlite eest - ma ei ela linnas!
4. Meie metsas siinsamas elavad põdrad, sead, shaakalid, rebased, ilvesed, hundid ja ka vähemalt üks karu.
5. Mul on pere ja kodu kaitseks suur koer - vabalt teda lahti lasta ei tohi, murrab maha 1.20 aed teda ei hoia
6. Kavatsen krundil kasvatada kanu - kuidas saan neid kaitsta?

Kui ehitan krundi piirile lubatud 1.20 aia ja 5m krundi piirist rajatised - 2m plangu mille nimetan "tuuletõkke rajatiseks", "naabrite vaate piirajaks", "koera jooksu piiratud alaks", "kaitserajatiseks kiskjate eest" - need ei asu KRUNDI PIIRDEL. Kas see on seaduslik?
lugupidamisega Toomas Nuuter, kannataja

Postitusi: 1809
Liitunud: 11 Apr 2017, 12:26

Re: AED

03 Okt 2019, 16:38

Tere

Seadusandlikul tasemel mõistet aed selgitatud ei ole. Seadustes räägitakse piirirajatistest asjaõigusseaduses ja rajatistest kui ehitistest ehitusseadustikus. Ehitusseadustikus on reguleeritud vaid ehitamise dokumenteerimise kord. Täpsustused on jäänud iga kohaliku omavalitsuse teha. Kui Teie omavalitsuses on piirangud ebamõistlikud, saate pöörduda ehitusmääruse muutmise ettepanekuga volikogu poole või järgmistel valimistel volikogu tegevust arvesse võttes hääletada. Jurist siin aidata ei saa.
Selgitan, et juhul kui keegi soovib püstitada mingi ehitise või rajatise oma kinnisasja piiridesse, peab ta lisaks ehitusseadustikule ja kohaliku omavalitsuse ehitusmäärusele silmas pidama asjaõigusseaduse naabrusõiguste sätted. AÕS § 144 kohaselt on kinnisasja omanikul õigus nõuda, et naaberkinnisasjale ei püstitataks sellist rajatist, mille suhtes on alust eeldada, et see tekitab keelatud mõjutuse tema kinnisasjale.

Seega, kui soovite ehitada piirdeaia täpselt piirile, vajate Te ka naabri nõusolekut . Ilma naabri nõusolekuta saate püstitada piirdeaia oma kinnisasja piiridesse arvestades naabri võimalike huvidega. Piirdeaia püstitamiseks tuleb esmalt tutvuda kehtestatud planeeringutega, seejärel esitada ehitusteatis ja ehitusteatise menetluse käigus saab naaber oma vastuväited esitada. Kui 10 päeva jooksul ei ole kohalik omavalitsus Teeile vastavat teadet saatnud, võite alustada ehitamisega.

Lugupidamisega

Tiina Mölder
jurist

Vasta