Ühisvara ja uus pere

Foorumi reeglid
Küsimusi saab esitada ainult id-kaardiga.
Küsimuste esitamisel kuvatakse Teie ees- ja perekonnanimi.
Küsimustele vastatakse 5 tööpäeva jooksul.
Küsimustele ja vastustele ei saa esitada kommentaare.
Ebasobivad postitused kustutatakse.
Vasta
Postitusi: 9
Liitunud: 02 Okt 2018, 18:10

Ühisvara ja uus pere

02 Okt 2018, 18:33

Tere . Oleme abikaasaga lahutatud ja elame eraldi. Mina elan edasi majas mis on meie ühisvara ja see on ametlikult jaotamata. Pole veel tasunud ka rahalist kompensatsiooni. Kas võin alustada sellel pinnal kooselu uue elukaaslasega ja tema lastega ja anda neile ka sellele aadressile sissekirjutuse, või tuleb mul selleks küsida endise abikaasa nõusolekut ? Kas pean endiselt abikaasalt nõusolekut küsima ka siis kui olen uue elukaaslasega abielus ?
Endise abikaasa väitel ei tohi ma sellel pinnal alustada ühtegi kooselu ja ma ei tohi ka uut pere sinna sissekirjutada ilma tema nõusolekuta .
Kas see kõik on nii või on keegi midagi valesti arusaanud.


Tänud

Postitusi: 1751
Liitunud: 11 Apr 2017, 12:26

Re: Ühisvara ja uus pere

10 Okt 2018, 14:50

Tere,

Sissekirjutus on sisuliselt rahvastikuregistrile elukohateate esitamine. Elukohateadet saab esitada mugavalt eesti.ee portaalis. Elukohateate esitamise teenus võimaldab edastada uued elukohaandmed rahvastikuregistrile pärast uude elukohta elama asumist või ebaõigete elukohaandmete muutmiseks registris. Elukohateate saab esitada iseenda ja oma alaealiste laste või eestkostetavate ning temaga koos elavate täisealiste isikute kohta. Kui inimene ei ole elukohateates märgitud ruumi omanik, tuleb lisada teatele koopia ruumi kasutamise õigust tõendavast dokumendist, näiteks üürilepingust, või ruumi omaniku luba. Loana käsitletakse allkirja elukohateatel või nõusolekut eraldi dokumendina.
Kui inimene soovib registrisse kanda kaasomandis oleva ruumi aadressi, peab ta elukohateatele lisama kõigi kaasomanike või nende esindajate nõusoleku. Kui ruumi omanike vahel on kaasomandi kasutamise kokkulepe, lisatakse elukohateatele nõusoleku asemel kaasomanike kokkulepet tõendav dokument. Rahvastikuregistri seadus § 44 lg 1 Kohaliku omavalitsusüksuse pädev asutus keeldub elukohateates märgitud elukoha andmete kandmisest rahvastikuregistrisse, kui isik ei ole elukohateates nimetatud eluruumi omanik ja tal puudub omaniku luba või leping eluruumi kasutamiseks; lg 2 Käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 1 toodud alust ei kohaldata isiku suhtes, kelle perekonnaliikmel on õigus elukohateates nimetatud eluruumi aadressiandmete kandmisele rahvastikuregistrisse elukohana.


Lugupidamisega

Tiina Mölder
jurist

Postitusi: 9
Liitunud: 02 Okt 2018, 18:10

Re: Ühisvara ja uus pere

11 Okt 2018, 14:38

Selge , tänud. Kuid kas ma tohin oma uue pere vähemalt enda juurde elama tuua või pean endiselt kaasalt jälle selleks nõusolekut küsima.
Tema elab korteris ja mina siis sellel ühisvarana kirjas oleval pinnal ja kasutuskorda meil omavahel sõlmitud ei ole.

Postitusi: 9
Liitunud: 02 Okt 2018, 18:10

Re: Ühisvara ja uus pere

11 Okt 2018, 14:59

Tere. Käisin Eesti.ee portaalis ja lugesin , et sissekirjutust saab teha Eesti kodanikule. Minu kaaslasel on Venemaa kodakondsus. Kas ka sellisel juhul ma saan anda talle ja ta lastele sissekirjutuse enda juurde või on see seadusesilmis keelatud. Tahaks elada nagu pere kuigi ei ole veel abielus. Olen elukoha omanik kas see võimaldab midagi

Postitusi: 1751
Liitunud: 11 Apr 2017, 12:26

Re: Ühisvara ja uus pere

18 Okt 2018, 22:41

Tere,

Kaasomandit peavad kaasomanikud kasutama üksmeelel ja kokkuleppeliselt. Samas ei tohi kaasomanik takistada teisel kaasomanikul omandi kasutamist. Seadusandluse tasemel ei ole kasutamise viis kindlaks määratud. Kui kaasomanik teeb takistusi omandi kasutamisele, on mõistlik kaasomand lõpetada või seada sellele edaspidiste arusaamatuste vältimiseks kasutuskord. Kui seda ei ole võimalik teha kokkuleppel saab seda hageda kohtus.

Lugupidamisega

Tiina Mölder
jurist

Postitusi: 1751
Liitunud: 11 Apr 2017, 12:26

Re: Ühisvara ja uus pere

18 Okt 2018, 22:52

Tere,
Rahvastikuregistri seaduse kohaselt on Välismaalane kohustatud esitama rahvastikuregistrisse elukohateate ühe kuu jooksul, alates elamisloa või elamisõiguse alusel Eestisse saabumisest või Eestis viibimisest. Seega ei ole oluline mitte kodakondsus, vaid asjaolu, et Eestis viibimine on õiguspärane.

Lugupidamisega

Tiina Mölder
jurist

Postitusi: 9
Liitunud: 02 Okt 2018, 18:10

Re: Ühisvara ja uus pere

05 Veebr 2019, 18:51

Tere. Laenulepingus olen maja omanik ja eksabikaasa kaastaotleja. Kas eksabikaasa saab ilma minu nõusolekuta tellida kinnisvarafirmast majale hindamisakti ja selle müüki panna ja kas üldse ta saab teostada mingeid toiminguid majaga , näiteks tellida kasutusluba või teisi projekte ? Müüa ilma minu nõusolekuta loomulikult ei saa.


Teine küsimus oleks selline.

Olen küll laenulepingus maja omanik , kuid maja on panditud pangale tagatiseks . Kas ma saan minule kuuluva osa majast kinkida lastele ? Või kinkida saaab ainult isiklikku vara ? Seega, et pangale panditud maja kinkida ei saa või siiski saab ? Kui mina oma osa kingin lastele , kas see takistab ka kaasomaniku müügisoove , juhul kui need peaks jälle tekkima ?

Postitusi: 1751
Liitunud: 11 Apr 2017, 12:26

Re: Ühisvara ja uus pere

11 Veebr 2019, 18:10

Tere,

Teie küsimusest ei selgu kas tegemist on kaasomandiga või abikaasade ühisvaraga. Märgite, et olete laenulepingus kaastaotleja, ent see asjaolu iseenesest ei anna varale mingeid omanikuõigusi.
Kui tegemist on abikaasade ühisvaraga, abielu on lõppenud, ent vara on jagamata, tuleks esmalt algatada ühisvara jagamine. Kui kinnistusraamatus on omanikuna märgitud vaid Teie eksabikaasa ei saa Te enne ühisvara jagamist sellega mingeid tehinguid teha.
Kui aga olete kaasomanikuna kinnistusraamatusse kantud, saate oma mõttelist osa vabalt käsutada.

Lugupidamisega

Tiina Mölder
jurist

Postitusi: 9
Liitunud: 02 Okt 2018, 18:10

Re: Ühisvara ja uus pere

13 Veebr 2019, 13:36

Jah abieleu on lõppenud ja ühisvara on hetkel jagamata. Omanik olen mina ja minu endine naine on laenulepingus kirjas kui käendaja ja kaastaotleja.
Mõistan , et lastele oma osa ma hetkel kinkida ei saa ja mitte ennem kui vara on jagatud , siis võib igaüks oma osaga teha mida tahab või mitte ?

Postitusi: 1751
Liitunud: 11 Apr 2017, 12:26

Re: Ühisvara ja uus pere

20 Veebr 2019, 18:35

Tere,

Kui tegemist on abielu jooksul soetatud varaga, on see abikaasade ühisvara. Laenulepingust tulenevad kohustused on ühiskohustused. Ja seda sõltumata sellest, kelle nimel on vara või kes on laenulepingusse märgitud. Ühisvaraga saab tehinguid teha vaid ühiselt. Kui vara saab jaotatud, on kummagi enda asi kuidas oma vara käsutab ja teise abikaasa nõusolek ei ole enam vajalik.

Lugupidamisega

Tiina Mölder
jurist

Vasta