1. leht 1-st

ettevõtte likvideerimine osaniku surma puhul

Postitatud: 03 Apr 2017, 13:16
Tere

küsimus järgmine. Ettevõte on loodud koos isikuga, kes tänaseks päevaks on surnud (2015.a. suvi). Äriregistris on ta osanike all siiski olemas.

Soov oleks ettevõte likvideerida, ettevõte ei ole teinud oma ajaloo jooksul ühtegi tehingut. Samas ei ole võimalik teha likvideerimisotsust, sest tema allkirja saada ei ole võimalik. Kuidas peaks käituma antud situatsioonis? Või kõige valutum oleks lihtsalt oodata kuni ettevõte kustutatakse majandusaasta aruannete puudumise tõttu või saab seda kuidagi kiirendada?

Re: ettevõtte likvideerimine osaniku surma puhul

Postitatud: 06 Apr 2017, 10:19
Kui osaühingu osanik sureb, siis astuvad tema asemele pärijad. Seega enne, kui Te saate asuda osaühingut likvideerima peaksite ühendust võtma surnud isiku pärijatega. Juhul, kui pärijaid ei ole või kõik pärijad loobuvad pärandist, siis Pärimisseaduse § 18 lg 1 kohaselt on seadusjärgne pärija pärandi avanemise koha kohalik omavalitsusüksus. Seega peale osaühingu osa pärimist on Teil võimalik lahendada küsimus osaühingu likvideerimise küsimuses.
Äriseadustiku (ÄS) § 204 lg 1 sätestab, et osaühingu lõpetamisotsuse kandmiseks äriregistrisse esitab juhatus avalduse. Avaldusele lisatakse osanike otsus ja osanike koosoleku protokoll või hääletamisprotokoll. Osaühingu likvideerijateks on juhatuse liikmed, kui põhikirjas või osanike otsusega ei ole ette nähtud teisiti. Likvideerijaks ei või olla füüsiline isik, kes ei või olla juhatuse liikmeks. ÄS § 209 lg 1, 2 ja 3 sätestavad, et likvideerijatel on juhatuse õigused ja kohustused, mis ei ole vastuolus likvideerimise olemusega. Likvideerimine ei mõjuta osanike omavahelisi õigussuhteid ja osanike suhteid osaühinguga ega nõukogu õigusi, kui seadusest ja likvideerimise olemusest ei tulene teisiti. Likvideerijad lõpetavad osaühingu tegevuse, nõuavad sisse võlad, müüvad vara ja rahuldavad võlausaldajate nõuded. Likvideerijad võivad teha ainult neid tehinguid, mis on vajalikud osaühingu likvideerimiseks. Kolmandate isikute suhtes on likvideerijate esindusõigus piiramatu.
Majandusaasta aruande esitamata jätmine võib kaasa tuua trahvi määramise.


Vastas Vambola Olli.