Elamu kasutusloa saamine, tööprojekti esitamise nõue

Foorumi reeglid
Küsimusi saab esitada ainult id-kaardiga.
Küsimuste esitamisel kuvatakse Teie ees- ja perekonnanimi.
Küsimustele vastatakse 1 tööpäeva jooksul.
Küsimustele ja vastustele ei saa esitada kommentaare.
Ebasobivad postitused kustutatakse.
Vasta
Postitusi: 1
Liitunud: 17 Jaan 2022, 15:48

Elamu kasutusloa saamine, tööprojekti esitamise nõue

17 Jaan 2022, 16:05

Tere,
Tekkis küsimus seoses eramule kasutusloa saamsiega. Nimelt, taotledes kasutusluba sain Viimsi omavalitsuselt järgmise märkuse:
"Palun esitada: Ehitusprojekt, esitada tuleb terviklik ehitamise aluseks olnud projektdokumentatsioon, sh töö- ja põhiprojektid ning eriosade projektid, mis on pädevate vastutavate projekteerijate poolt allkirjastatud. Muudatusprojekt tuleb esitada juhul kui ehitusloa aluseks olnud ehitusprojekti on muudetud. Alus: Nõuded ehitusprojektile § 5. Ehitusprojekti staa-diumid (1) Ehitusprojekti staadiumi-teks on eelprojekt (esitatakse ehitusloa saamiseks), põhi-projekt (koostatakse hanke-maksumuse saamiseks) ja tööprojekt (mille järgi ehita-takse). § 10. Üldised nõuded tööprojektile (1) Tööprojekt on ehitusprojekti staadium, milles esitatak-se ehitise arhitektuurilahen-duste ja insener-tehniliste lahenduste ning kvaliteedi kirjeldus täpsusega, mis või-maldab nõuetekohaselt ehita-da ning koostada teisi ehita-misega seonduvaid dokumen-te, mille olemasolu peetakse vajalikuks. EhS § 52 lg (3) Koos kasu-tusloa taotlusega esitatakse ehitusprojekt, mille järgi ehitis ehitati. Ehitusprojekti ei pea esitama, kui kasutusloa taotlus esitatakse ainult ehitise kasutamise otstarbe muutmiseks."

Lugeses EhS § 52 lg (3), siis saan aru, et see nõuab esitada just projekti mille alusel on ehitatud, pole detaliseeritud, millises staadiumis peab see olema, kas eel-, põhi- või tööprojekti staadiumis. Koos kasutusloa taotlusega esitasin ka ehitusloa saanud projekt, eelprojekti staadiumis, mille alusel hoone ehitati. Ehk, just kui kõik EhS-s toodud nõuded on täidetud.
Lisaks, vastavalt EhS § 55 lg (5) kasutusloa väljasmisest saab keelduda juhul, kui projekt oluliselt erineb ehituslao saanud projektist. Antud juhul seda ei ole, muudatusi pole tehtud.

Paluks kommentaare, kas KOV-i poolt esitatud nõue on õiguslik? Kui ei, mida võiks teha või kuhu pöörduda, et oleks võimalik lahti saada sellisest ebapädevast nõuest?

Postitusi: 2433
Liitunud: 11 Apr 2017, 12:26

Re: Elamu kasutusloa saamine, tööprojekti esitamise nõue

17 Jaan 2022, 21:06

Tere

Ehitusseadustiku kohaselt esitatakse koos kasutusloa taotlusega ehitusprojekt, mille järgi ehitis ehitati. Ehk, mitte projekt, mille alusel anti ehitusluba, vaid kui ehitamise käigus on tekkinud vajadus projektis muudatusi teha, siis projekt, mille alusel ehitis reaalselt ehitati ehk tööprojekt. Teie poolt tsiteeritud § 5. kohaselt on ehitusprojekti staadiumid (1) Ehitusprojekti staadiumiteks on eelprojekt (esitatakse ehitusloa saamiseks), põhi-projekt (koostatakse hanke-maksumuse saamiseks) ja tööprojekt (mille järgi ehitatakse) . Ehk sätteid koosmõjus tõlgendades on selge, et tööprojekt on projekt, mille järgi ehitatakse ja kasutusloa taotlusele tuleb esitada lisana just tööprojekt.

Lugupidamisega

Tiina Mölder
jurist

Vasta