Ehituskeeluvööndi kasutamine

Foorumi reeglid
Küsimusi saab esitada ainult id-kaardiga.
Küsimuste esitamisel kuvatakse Teie ees- ja perekonnanimi.
Küsimustele vastatakse 1 tööpäeva jooksul.
Küsimustele ja vastustele ei saa esitada kommentaare.
Ebasobivad postitused kustutatakse.
Vasta
Postitusi: 1
Liitunud: 13 Jaan 2022, 08:53

Ehituskeeluvööndi kasutamine

13 Jaan 2022, 09:19

Tere!

Olen paigaldanud tavalistest mõõtmetest suurema telgi ehituskeelu piiranguvööndisse (jõe äärde)

Millisele seaduslikule punktile tuginedes tasuks mul leida kaitset omandi kasutamisel.

1. Pole ehitis kuna seadus ei tõlgenda selgelt ehitise tähendust - kaasused puuduvad.
Heauskselt soovides oma isiklikku maad ka praktiliselt kasutada, eeldasin et sellest ei tohiks probleemi tulla - vastasel juhul oleksin ehitanud vundamendil palkmaja.

Tuleb välja, et ehitusseadus ütleb: Et ehitis on inimloomeliselt tekitatud kohtkindlalt ühendatud või maapinnaga kokku puutuv asi. Keskkonna ametnikult küsides, et sellisel juhul saab ka aias olevat puuriita pidada ehitiseks - mingit selgitavat vastust ei saa. Ütlevad, et nemad peavad seda ehitiseks ja kogu lugu. Jah neil võib olla õigus maasse paigaldatud mahuti osas ja elektri ja vee kaabli maasse paigaldatu osas, aga kas neil on õigus nüüd nõuda kogu asja likvideerimist või ainult selgelt rajatiseks nimetatavate asjade osas - mahuti ja maasse paigaldatud asjade osa. Hetkel on nad avaldanud arvamust et kõik tuleks likvideerida. Jah telgis sees on ka parkett, ja vahesein - aga see on telgis sees.

2. Ehitise likvideerimine on kulukas - ja seda ta ka on, valmis juba 6 kuud tagasi, menetlust alustati alles nüüd - tugevaid menetlustoimingu reegleid on rikutud.
3. Isiku kaitse usalduse arvestamise kohustus ja õiguspärase ootuse printsiip.

Kokkuvõtvalt: Kas on mõtet seadusest endale kaitset otsima hakata või leppida nõudega likvideerimiseks.

Tervitades

Postitusi: 2438
Liitunud: 11 Apr 2017, 12:26

Re: Ehituskeeluvööndi kasutamine

13 Jaan 2022, 20:28

Tere

Lisaks sellele, et ehitis on inimloomeliselt tekitatud kohtkindlalt ühendatud või maapinnaga kokku puutuv asi võib ehitis olla hoone või rajatis. Hoone on Teie poolt tsiteeritud paragrahvi järgmises lõikes antud täpsustuse kohaselt väliskeskkonnast katuse ja teiste välispiiretega eraldatud siseruumiga ehitis. (https://www.riigiteataja.ee/akt/105032015001?leiaKehtiv). Sellised tunnused tõenäoliselt puuriidal puuduvad. Seega saab asuda keskkonnaametnikuga seisukohta jagama, et püstitatud ehitis on hoone.

Lugupidamisega

Tiina Mölder
jurist

Vasta