Kinnisvara Müüja vastutus

Foorumi reeglid
Küsimusi saab esitada ainult id-kaardiga.
Küsimuste esitamisel kuvatakse Teie ees- ja perekonnanimi.
Küsimustele vastatakse 1 tööpäeva jooksul.
Küsimustele ja vastustele ei saa esitada kommentaare.
Ebasobivad postitused kustutatakse.
Vasta
Postitusi: 1
Liitunud: 27 Okt 2021, 13:56

Kinnisvara Müüja vastutus

27 Okt 2021, 14:17

Tere,

Ostsin 11.06.2019 endale kasutatud eramu.
Aja pikku on ilmnenud puudused, millest Müüja mulle ei rääkinud, või rääkis poolt tõde.
Algselt ei plaaninud asjaga edasi tegeleda, kuid asju on tekkinud juba nii palju, et tahaks ikkagi Müüja poolset kompensatsiooni, et puudused kõrvaldada.

Müüja, kes Minule maja müüs oli antud eramu teine omanik, mina kolmas.

Notariaalne leping ütleb: Müüja ja Ostja on Müüja vastutuse piiramises kokku leppinud selliselt, et korter müüakse sellisena nagu on ning Müüja vastutab vaid puuduste eest, mida teadis või pidi teadma.

See lause lõpp on täiesti vaieldav, samas on vaieldav ka punkt lepingust: Ostja kohustab teatama puudustest mõistliku aja jooksul... Mis on mõistlik aeg? Kui algselt ei soovinud vaielda ja nüüd ilmneb järjest uusi asju!?

Teema selles, et hakkasin Vallast ehitusloa dokumentatsiooni uurima, et saada kätte teostusjoonised jms, kuid Vallal pole ühtegi dokumentatsiooni.
Kuidas saadi kasutusluba?

Müüja esitas mulle vaid eelprojekti.
Ei saa krundil teostada kaevetöid, kuna puudub veetrassi ja toitekaabli paigalduse teostusjoonis.

Müüja on enda teadmistega ehitanud kõrvalhoone ja selle elektrisüsteemi ühendanud maja peakilpi, Müüja pole elektritöödes Pädev isik ja
elektrimõõdistus on teostamata.

Kasutusloa dokumentatsiooni taotles maja esimene omanik, kuid Müüja, kes mulle maja müüs, pidi selles veenduma, et kõik on legaalne?

Huviga ootama jäädes.
J.

Postitusi: 2230
Liitunud: 11 Apr 2017, 12:26

Re: Kinnisvara Müüja vastutus

27 Okt 2021, 22:07

Tere,

Müüja oluliseks kohustuseks on anda müüdud asi üle kindlaksmääratud seisundis. VÕS § 217 lg 1 kohaselt peab üleantud asi vastama lepingutingimustele eelkõige koguse, kvaliteedi, liigi, kirjelduse jne osas. Ostja peab teatama asja lepingutingimustele mittevastavusest müüjale mõistliku aja jooksul pärast seda, kui ta asja lepingutingimustele mittevastavusest teada sai või pidi teada saama. Müüdud asja vastavust lepingutingimustele hinnatakse nii asja faktiliste omaduste kui ka õigusliku seisundi alusel, mis peavad vastama kokkulepitule. Asi peab oma faktiliste omaduste aga ka näiteks kohustusliku dokumentatsiooni poolest olema vaba puudustest, mis vähendavad müüdud asja kasutusväärtust.
Müüja vastutab asja lepingutingimustele mittevastavuse eest, kui mittevastavus on olemas juhusliku hävimise ja kahjustumise riisiko ülemineku ajal ostjale, isegi kui mittevastavus ilmneb hiljem (varjatud puudus). Ostja võib lepingutingimustele mittevastavusele tugineda sõltumata sellest, et ta asja üle ei vaadanud või selle lepingutingimustele mittevastavusest õigeaegselt ei teatanud, kui:
1) asja lepingutingimustele mittevastavus on tekkinud müüja tahtluse või raske hooletuse tõttu;
2) müüja teadis või pidi teadma asja lepingutingimustele mittevastavusest või sellega seotud asjaoludest ja ei avaldanud seda ostjale. Siinjuures on oluline ka näiteks kui kaua oli ese enne müüki müüja omandis. Kui ese oli müüja omandis piisavalt kaua, tuleb eeldada, et ta puudustest vähemalt pidi teadma.
Kõiki konkreetseid asjaolusid arvestava õigusnõustamise saamiseks soovitan registreerida individuaalsele õigusnõustamisele veebilehel https://hugo.legal/

Lugupidamisega

Tiina Mölder
jurist

Vasta