1. leht 1-st

Eraisiku pankrot

Postitatud: 16 Juul 2022, 08:15
Tere! On nüüd selline mure, et ühe võla puhul arestiti mu kontod kohtutäituri poolt ja üks teine andis ka asja kohtusse. Samas on veel teisigi laenusid omast lollusest mille tasumiseks sellest miinimumist mis mulle määrati, alles ei jää. Tundubki, et peab pankroti välja kuulutama. Küsimus aga selles, et kui avalduse esitan kas siis vabastatakse kontod aresti alt seniks kuni pankrott välja kuulutatakse. Kui mul vara pole aga nt olen oma vanemate ja oma lapse isal auto dokumentides kasutajaks pandud kas siis vlidakse nende autode kallale minna. Kas need kuuluvad siis vallasvara alla? Tahaksin selle asja läbi teha aga kuna vanemad asjast midagi ei tea siis tahaksin et see nii jääks ka. Ega ei segata teisi inimesi asjasse? Sest minul pole absoluutselt mitte midagi endal ega enda nimel...

Re: Eraisiku pankrot

Postitatud: 18 Juul 2022, 19:09
Tere

Iga täiskasvanud isik vastutab oma kohustuste eest isa ja omaenda varaga ning kui teine isik ei ole kohustuse eest kaasvastutav, ei saa ka teise isiku vara arvelt Teie kohustusi sundtäita. Sõiduki omanik on ikka isik, kes on omanikuna kantud registrisse. Nagu nimetus ütleb, on vastutav kasutaja vaid kasutaja. 01.07.2022 jõustus füüsilise isiku maksejõuetuse seadus, milles reguleeritakse füüsilise isiku maksejõuetusmenetluste algatamine, võlgade ümberkujundamise menetluse ja kohustustest vabastamise menetluse läbiviimine. Füüsilise isiku maksejõuetusmenetluste algatamiseks loodi ühtne maksejõuetusavaldus, mille esitamisel on võimalik võlgniku suhtes algatada nii pankroti-, kohustustest vabastamise kui ka võlgade ümberkujundamise menetlus. Füüsilisest isikust võlgniku puhul pankrotiavaldust enam ei esitata ning pankrotimenetluse algatamine toimub füüsilise isiku maksejõuetuse seaduses sätestatud maksejõetusavalduse alusel.

Lugupidamisega

Tiina Mölder
jurist

Re: Eraisiku pankrot

Postitatud: 20 Juul 2022, 12:37
Kuid kui ma esitan siis selle makswjõuetuse avalduse, kas siis lastakse mu kontod aresti alt vabaks, seni kuni see menetlus käib? Ja kas pärast tegeleb minu kontodega pankroti haldur või kohtutäitur? Kui maksejõuetuse välja kuukutatakse, kas siis edaspidi peab jälle tööandja minu palgast mingit osa maha võtma või ei puutu see üldse enam tööandjasse? Tahaks lihtsalt teada kuidas see protsess samm sammult käib ja kes raha maha hakkab võtma ja kui kaua see aega võtab? Kas seni kuni menetlus käib, saan oma palka kasutada arestivabalt?

Re: Eraisiku pankrot

Postitatud: 20 Juul 2022, 13:53
Tere

Kui kohus võtab maksejõuetusavalduse menetlusse, otsustab kohus määrusega usaldusisiku nimetamise. Usaldusisiku nimetamisel peatab kohus võlgniku vara suhtes läbiviidava täitemenetluse või muu sundtäitmise raha sissenõudmiseks kuni pankroti väljakuulutamiseni, ümberkujundamiskava kinnitamiseni või menetluse lõppemiseni, seega vabastatakse arestist ka võlgniku kontod, mis on täitemenetluses arestitud. Siiski ei tähenda see, et võlgnik saab oma vara ise vabalt kasutada. Usaldusisik koostab ja esitab võlgniku nimel kohtule võlgniku vara- ja võlanimekirja ning vajalikud dokumendid ja esitab kohtule hinnangu võlgniku majandusliku olukorra ja selle lahendamiseks võetavate meetmete kohta ning jälgib, et võlausaldajate huvid ei saaks kahjustatud. Selleks peab usaldusisik tagama muuhulgas võlgniku vara säilimise. Kas ja kui palju saab võlgnik oma vara ja rahalisi vahendeid menetluse ajal enda ja oma ülalpeetavate huvides kasutada, otsustab kohus menetlusse võtmisel.

Lugupidamisega

Tiina Mölder
jurist

Re: Eraisiku pankrot

Postitatud: 18 Aug 2022, 10:06
Aga kus ja kuidas ma selle avalduse saaksin esitada? Saan aru nagu ma ei peagi korraga oma kohustusi ja võlgasid kirja panema, vaid see tuleb hiljem? Pregu siis anna nagu lihtsalt teada, et soovin seda avaldust esitada?

Re: Eraisiku pankrot

Postitatud: 18 Aug 2022, 20:50
Tere

Kui Te seni ei ole oma võlgnevustega tegelenud, soovitan pöörduda esmalt võlanõustaja poole, kes aitab kõik vajalikud asjaolud välja selgitada ja saab osutada kaasabi ka dokumentide kohtule esitamisel. Võlanõustajateenust soovitan esmalt küsida elukohajärgsest kohalikust omavalitsusest.

Lugupidamisega

Tiina Mölder
jurist

Re: Eraisiku pankrot

Postitatud: 25 Aug 2022, 06:58
Võlanõustajaks on hilja juba. Mul on 20 000 euri eest võlgasid. Kohtutäitur on konto arestinud ja mõned laenud on kohtus juba. Seega küsin, et kuidas avalduse esitama pean. E toimikus ma ei näinud sellist kohta kus saaks laenud kirja panna. Kas peangi lihtsalt avalduse esitama selleks ja pärast siis halduriga koostan need nimekirjad ja kuidas kohustustest vabastamise avalduse peab sõnastama.

Re: Eraisiku pankrot

Postitatud: 25 Aug 2022, 15:07
Tere

Maksejõuetusavalduse vorm on leitav kohtute veebilehel https://www.kohus.ee/dokumendid-ja-vorm ... tusavaldus
Kui Teil puuduvad kogemused kohtule dokumentide esitamisega ja tekivad konkreetse dokumendi koostamisel konkreetsed küsimused, soovitan pöörduda abi saamiseks individuaalsele õigusnõustamisele registreerudes selleks veebilehel https://hugo.legal/broneeri
Foorumis kahjuks dokumentide koostamisel abi osutada ei saa.

Lugupidamisega

Tiina Mölder
jurist

Re: Eraisiku pankrot

Postitatud: 29 Aug 2022, 07:57
Tere! Vaatasin seda avaldust ja tekkis küsimus, et kas pean elukaaslase palku ja asju kirja panema. Ma enam ammu ei tea tema palgast ja rahast midagi, sest me põhimõtteliselt elame koos lapse pärast praegu, sest mul lihtsalt pole kuhugi minna oma olukorra pärast. Tahangi kuidagi jalgu alla saada, et ise hakkama saada. Ta ei lubaks eluilmaski oma andmeid sinna kirja panna. Ma lihtsalt ei tea tema rahaasjadest midagi.

Re: Eraisiku pankrot

Postitatud: 29 Aug 2022, 15:41
Tere

Avaldusele tuleb märkida nende isikute andmed, kellega Teil on ühine leibkond (abikaasa, elukaaslane). Kui elatakse samal aadressil kaasüürilistena, ei pruugi andmete esitamine olla vajalik. Siiski soovitan veelkord pöörduda avalduse täitmisel abi saamiseks võlanõustaja või juristi poole. Kvaliteetselt esitatud avaldus tagab parima võimaliku tulemuse.

Lugupidamisega

Tiina Mölder
jurist