Kirje krediidiinfos

Foorumi reeglid
Foorumi sihtgrupiks füüsilised isikud.
Küsimusi saab esitada ainult id-kaardiga.
Küsimuste esitamisel kuvatakse Teie ees- ja perekonnanimi.
Küsimustele vastatakse 1 tööpäeva jooksul.
Küsimustele ja vastustele ei saa esitada kommentaare.
Ebasobivad postitused kustutatakse.
Vasta
Postitusi: 3
Liitunud: 24 Nov 2020, 11:30

Kirje krediidiinfos

24 Nov 2020, 12:03

Tere,

Olen alustanud 2012 aastas füüsilise isiku pankroti. Kohtumäärus jõustus osaliselt Riigikohtu 13.10.2014 lahendiga. Eelmise aasta septembris esitasin kohtule avalduse kohustustest vabastamiseks ja lõpetada kohustustest vabastamise menetlus. Kohtuotsus jóustus 21.10.2019.

Peale seda tegin avalduse SEB ja Swedbanki et nad kustutaks kirje krediidiinfos (https://www.minucreditinfo.ee/).

Mólemad pangad täitsid minu palve, kuid kirje on ikka olemas staatusega: "Lõpetatud maksehäired", s.t. järgmise 5 aasta jooksul mul pole võimalust taotleda ühtegi laenu või krediidi kaardi.

Kas on see seaduslik käitumine? Kas peab krediidiinfo portaal kustutama täielikult vólgnevused minu kohta peale kohustustest vabastamise otsuste jóustumist?

Postitusi: 2062
Liitunud: 11 Apr 2017, 12:26

Re: Kirje krediidiinfos

30 Nov 2020, 21:49

Tere

Kohustustest vabastamise menetluse lõppemine kohustustest vabastamisega lõpetab võlgnevused, millest menetluses vabastati. Maksehäire avaldamine eraisikute puhul lõpetatakse kui võlgnevus on lõpetatud, siis 3 a pärast.

Lugupidamisega

Tiina Mölder
jurist

Postitusi: 3
Liitunud: 24 Nov 2020, 11:30

Re: Kirje krediidiinfos

01 Dets 2020, 11:52

Tere,

Tаnud vastuse eest. Tegelikult IKS §10 l2 p4 ütleb et: ei ole lubatud andmeid koguda ja kolmandale isikule edastada kui kohustuse rikkumise lõppemisest on möödunud rohkem kui viis aastat. (mitte kolm)

Sama ajal ma tahaks täpsustada, kui tegemist on juhtumiga kus eraisik kasutas seaduslikud võimalused (eraisiku pankrot) oma olukorra lahenduseks. Pärast pankrotimenetluse jõustumist on viie aasta jooksul täitnud kõik kohtuga määratud tingimused ja välja maksnud suur osa võlgnevusest olemasolevate kohustuste täitmiseks. Kuid tuleb välja et normaalsesse ellu tagasi pöördumine, kasutades seaduslikud võimalused, võtab rohkem kui 13 aastat. Minu arvates see situatsioon väga tõsiselt rikkub IKS§10 l2 p3 punkti, kus on ilmselgelt kirjutatud et: andmed kolmandale isikule edastada ei ole lubatud kus see kahjustab ülemäära andmesubjekti õigusi või vabadusi.

Parimat.

Postitusi: 2062
Liitunud: 11 Apr 2017, 12:26

Re: Kirje krediidiinfos

10 Dets 2020, 18:50

Tere

Kolm aastat tuleneb nende siseregulatsioonist ja on avaldatud nende veebilehel. Tõsi, et andmeid ei tohi edastada kui see kahjustab ülemääraselt andmesubjekti huve. Kui palju on ülemääraselt, on hinnangu küsimus. Hinnangut ei saa anda Andmekaitseinspektsioon vaid ainult kohus. On tõsi, et saab keelata andmete edastamise ka varem, ent selleks tuleb kohtusse pöörduda. Kohtutel on otsustusõigus, kas isikuandmete avaldamine maksehäireregistris kahjustab ülemääraselt andmesubjekti põhiõigusi 13 (15) aasta möödumisel maksehäire sissenõutavaks muutumisest või varem. Seda tähtaega ületanud maksehäire kahjustab üldjuhul andmesubjekti põhiõigusi. Lühema tähtaja kohaldamist peab kohus eraldi põhjendama.Kui kohustust ei ole rikutud tahtlikult, siis võib maksehäire avaldamine rikkuda andmesubjekti põhiõigusi ka juhul, kui seda on avaldatud rohkem, kui 8 aastat ( TsÜS § 146 lg 1 tulenev üldine 3 aastane aegumistähtaeg, millele lisandub IKS § 10 lg 2 p 5 alusel 5 aastat)

Lugupidamisega

Tiina Mölder
jurist

Vasta