Kui võlausaldaja algatab pankroti?

Foorumi reeglid
Foorumi sihtgrupiks füüsilised isikud.
Küsimusi saab esitada ainult id-kaardiga.
Küsimuste esitamisel kuvatakse Teie ees- ja perekonnanimi.
Küsimustele vastatakse 5 tööpäeva jooksul.
Küsimustele ja vastustele ei saa esitada kommentaare.
Ebasobivad postitused kustutatakse.
Vasta
Postitusi: 8
Liitunud: 30 Aug 2019, 20:17

Kui võlausaldaja algatab pankroti?

31 Aug 2019, 08:16

Tere, paar küsimust selle kohta, kui pankroti algatab võlausaldaja

1) Kui erinevaid võlgnevusi on veel, kas need kõik saab sinna samma menetlusse lisada?
2) Kui elukohas on nö vallasvara (telekas, voodi, pesumasin jne) mille on soetanud elukaaslane, aga väga ammu juba ja dokumente alles ei ole, siis kas need arvestatakse võlgniku vallasvara hulka?
3) Elukohast lahkumise keeld - kui pikalt see kestab ja kui võlgniku isa elab välismaal, siis mis tingimustel saab võlgnik minna isa vaatama
4) Ärikeeld, kui võlgnik kuulub korteriühistu juhatusse, kas peab sealt tagasi astuma

Postitusi: 2058
Liitunud: 11 Apr 2017, 12:26

Re: Kui võlausaldaja algatab pankroti?

31 Aug 2019, 10:27

Tere,

1. Pankrotimenetlusega saavad liituda kõik võlausaldajad.
2. Vara koosseisu kohta on võlgnik kohustatud esitama nimekirja ja kohtu nõudmisel seda vandega kinnitama.
3. Elukohast lahkumise keeldu võib, aga ei pea kohus kohaldama. Soovitan esitada kohtule menetluses põhistatud taotlus selle kohaldamata jätmiseks.
4. Ärikeeld tähendab, et ei tohi kuni pankrotimenetluse lõpuni kohtu loata olla juriidilise isiku juhtorgani liige. Kui tagasi astuda ei soovita või see ei ole mõistlik, on menetluses võimalik kohtult selleks luba paluda. Korteriühistu juhatuse puhul võiks kohus sellise loa ka anda.

Lugupidamisega

Tiina Mölder
jurist

Postitusi: 8
Liitunud: 30 Aug 2019, 20:17

Re: Kui võlausaldaja algatab pankroti?

31 Aug 2019, 14:11

Tänud info eest. Kas sain ka õigesti aru, et kohe kui mul tuleb kohtust teade pankrotimenetluse alustamise kohta tuleks neile saata avaldus võlgnevusestest vabastamise menetluse kohta. Siis kuulutatakse välja pankrot, ja algab kohustustest vabastamine, mis kestab 3-5 aastat. Kui olen paar aastat kõik üleliigse ära maksnud (kätte jääb miinimum +ülalpeetavate osa?), siis saan küsida vabastamise menetluse lõpetamist? Menetluse ajal eemaldatakse arestid pangakontolt, mis praegu on täiturite aresti all ja hakkan aeg-ajalt aru andma usaldusisikule ja pankrotihaldurile?

Postitusi: 8
Liitunud: 30 Aug 2019, 20:17

Re: Kui võlausaldaja algatab pankroti?

03 Sept 2019, 14:19

Tänan info eest. Kas ma saan õigesti aru, et kui mul varad puuduvad ja sissetulek on miinimum, siis on mõistlik esitada kohe, kui kohtust tuleb info pankrotimenetluse alustamise kohta, ka kohustustest vabastamise avaldus. Seejärel kuulutatakse välja pankrott ja algab kohustustest vabastamise menetlus. Selle aja jooksul on mu pangaarve avatud, kui see hetkel täituri poolt kinni ja iga kuu pean kandma pankrotihaldurile või usaldusisikule summad, mis ületavad miinimumi, ja kui on ülalpeetavad, siis selle pealt miinimum suureneb. Ja siis 3-5 aasta pärast tuleks esitada avaldus menetluse lõpetamise kohta ja sellega ongi nö puhas leht käes?

Postitusi: 2058
Liitunud: 11 Apr 2017, 12:26

Re: Kui võlausaldaja algatab pankroti?

04 Sept 2019, 09:32

Tere

Kokkuvõtlikult võib seda niiviisi kirjeldada küll. Koos pankrotiavaldusega või ka eraldi, ent mitte hiljem kui võlausaldajate esimese üldkoosoleku toimumise ajaks tuleb esitada kohustustest vabastamise avaldus.
Kohustustest vabastamise menetlus kestab üldjuhul 5 aastat pärast pankrotimenetluse lõppemist. Kohus võib kohustustest vabastamise otsustada ka enne 5 aasta möödumist, kuid mitte enne 3 aasta möödumist, ja seda juhul, kui võlgnik on oma nõuded arvestatavas ulatuses täitnud [PankrS § 175 lg 1 (1)].
Kui kohus algatab kohustustest vabastamise menetluse, siis nimetab ta ka usaldusisiku. Kogu menetluse jooksul loetakse võlgniku töö- või teenistussuhtest või muust sarnasest suhtest saadud tulu või ettevõtlusest saadud tulu nõuded loovutatuks usaldusisikule. Usaldusisik peab sellest tasude maksmiseks kohustatud isikutele teatama. Kogu nimetatud tulust peab usaldusisik võlgnikule üle andma 25 protsenti. Siiski võib kohus asjaolusid arvestades määrata sellest erineva määra. Ka pärimise teel saadu väärtusest on võlgnik kohustatud poole usaldusisikule üle andma. Võlgnik ei pea usaldusisikule üle andma vaid sellist tulu, millele seadusest tulenevalt ei saa pöörata sissenõuet.
PankrS § 175 lg 1 kohaselt otsustab kohus pärast 5 aasta möödumist võlgniku kohustustest vabastamise menetluse algatamisest võlgniku taotlusel tema pankrotimenetluses täitmata jäänud kohustustest vabastamise, tehes selle kohta määruse. Seega tuleb esitada taotlus ka kohustustest vabastamise menetluse lõpetamisel.


Lugupidamisega

Tiina Mölder
jurist

Postitusi: 2058
Liitunud: 11 Apr 2017, 12:26

Re: Kui võlausaldaja algatab pankroti?

08 Sept 2019, 08:56

Tere

Kokkuvõtlikult võib seda niiviisi kirjeldada küll. Koos pankrotiavaldusega või ka eraldi, ent mitte hiljem kui võlausaldajate esimese üldkoosoleku toimumise ajaks tuleb esitada kohustustest vabastamise avaldus.
Kohustustest vabastamise menetlus kestab üldjuhul 5 aastat pärast pankrotimenetluse lõppemist. Kohus võib kohustustest vabastamise otsustada ka enne 5 aasta möödumist, kuid mitte enne 3 aasta möödumist, ja seda juhul, kui võlgnik on oma nõuded arvestatavas ulatuses täitnud [PankrS § 175 lg 1 (1)].
Kui kohus algatab kohustustest vabastamise menetluse, siis nimetab ta ka usaldusisiku. Kogu menetluse jooksul loetakse võlgniku töö- või teenistussuhtest või muust sarnasest suhtest saadud tulu või ettevõtlusest saadud tulu nõuded loovutatuks usaldusisikule. Usaldusisik peab sellest tasude maksmiseks kohustatud isikutele teatama. Kogu nimetatud tulust peab usaldusisik võlgnikule üle andma 25 protsenti. Siiski võib kohus asjaolusid arvestades määrata sellest erineva määra. Ka pärimise teel saadu väärtusest on võlgnik kohustatud poole usaldusisikule üle andma. Võlgnik ei pea usaldusisikule üle andma vaid sellist tulu, millele seadusest tulenevalt ei saa pöörata sissenõuet.
PankrS § 175 lg 1 kohaselt otsustab kohus pärast 5 aasta möödumist võlgniku kohustustest vabastamise menetluse algatamisest võlgniku taotlusel tema pankrotimenetluses täitmata jäänud kohustustest vabastamise, tehes selle kohta määruse. Seega tuleb esitada taotlus ka kohustustest vabastamise menetluse lõpetamisel.


Lugupidamisega

Tiina Mölder
jurist

Vasta