Pankrotimenetluse läbiviimine

Foorumi reeglid
Foorumi sihtgrupiks füüsilised isikud.
Küsimusi saab esitada ainult id-kaardiga.
Küsimuste esitamisel kuvatakse Teie ees- ja perekonnanimi.
Küsimustele vastatakse 1 tööpäeva jooksul.
Küsimustele ja vastustele ei saa esitada kommentaare.
Ebasobivad postitused kustutatakse.
Vasta
Postitusi: 8
Liitunud: 30 Aug 2019, 20:17

Pankrotimenetluse läbiviimine

30 Aug 2019, 20:25

Tere, minul on selline küsimus, et kui algatatakse pankrotimenetlus, ja mul puuduvad varad ja sissetulekud, kas siis saab minna ka minu lähedaste varade kallale (elukaaslane, vanemad, õed-vennad) Kas teostatakse ka mingit sorti ülevaatus kodus või pinnal, kus sa elad?

Postitusi: 2062
Liitunud: 11 Apr 2017, 12:26

Re: Pankrotimenetluse läbiviimine

31 Aug 2019, 10:20

Tere

Pankroti väljakuulutamisel moodustub võlgniku varast pankrotivara. Pankrotivara võib moodustuda ka abikaasade ühisvarast, ent registreerimata kooselus elavatel isikutelühisvara ei teki. Võlgnik on kohustatud esitama haldurile pankroti väljakuulutamise päeva seisuga nimekirja temale kuuluvast varast, sealhulgas kohustustest. Kohus võib kohustada võlgnikku kohtus vandega kinnitama, et kohtule esitatud andmed vara, võlgade ja majandus- või kutsetegevuse kohta on talle teadaolevalt õiged. Vanne antakse suuliselt. Teiste sikikute vara pankrotivara hulka ei arvata.
Teatud juhtudel on võimalik tehingute tagasivõitmine, kui tehingud on tehtud, näiteks kinkeleping lähedasega sõlmitud, ilmselgelt teadlikult pankrotivõlausaldajate huve kahjustades.

Lugupidamisega

Tiina Mölder
jurist

Postitusi: 8
Liitunud: 30 Aug 2019, 20:17

Re: Pankrotimenetluse läbiviimine

31 Aug 2019, 10:35

Aga kas teostatakse ka mingit sorti ülevaatus kodus või pinnal, kus sa elad?

Postitusi: 8
Liitunud: 30 Aug 2019, 20:17

Re: Pankrotimenetluse läbiviimine

03 Sept 2019, 14:14

Tere, aga kas nad tulevad ka koju kontrollima, et kus nurgas on mul diivan ja kellele see kuulub?

Postitusi: 2062
Liitunud: 11 Apr 2017, 12:26

Re: Pankrotimenetluse läbiviimine

04 Sept 2019, 08:41

Tere

Pankrotivara hulka ei kuulu võlgniku vara, millele vastavalt seadusele ei või pöörata sissenõuet. Vara, millele sissenõuet pöörata ei saa, on nimetatud Täitemenetluse seadustikus. Arestida ega täitemenetluses müüa ei või muuhulgas võlgniku isiklikud asjad ning maja- ja köögitarbed, riietusesemed, pesu, voodid ja muud majapidamises kasutatavad asjad, mis on hädavajalikud võlgniku võla suurust arvestavate olmevajaduste rahuldamiseks. (täitemenetluse seadustik § 66).
Samuti on pankrotivara hulgast välistatud esemed, mis kuuluvad kolmandale isikule. Kui selline vara on ekslikult pankrotivara hulka arvatud, on kolmandal isikul nõue eseme väljaandmiseks. Kui kolmandal isikul on nõue talle kuuluva eseme väljaandmiseks, peab haldur eseme tagastama (vara välistamine). Vara välistamist nõudev isik ei ole välistamisnõude osas pankrotivõlausaldajaks.

Lugupidamisega

Tiina Mölder
jurist

Postitusi: 2062
Liitunud: 11 Apr 2017, 12:26

Re: Pankrotimenetluse läbiviimine

08 Sept 2019, 08:55

Tere

vastaja ei saa foorumis prognoosida, milliseid toiminguid pankrotihaldur täpselt läbi viib. Kuna tegemist on kohtumenetlusega, otsustab toimingute tegemise kohus.

Lugupidamisega

Tiina Mölder
jurist

Vasta