Millised rahalised vahendid peaksin kätte saama?

Foorumi reeglid
Foorumi sihtgrupiks füüsilised isikud.
Küsimusi saab esitada ainult id-kaardiga.
Küsimuste esitamisel kuvatakse Teie ees- ja perekonnanimi.
Küsimustele vastatakse 1 tööpäeva jooksul.
Küsimustele ja vastustele ei saa esitada kommentaare.
Ebasobivad postitused kustutatakse.
Vasta
Postitusi: 1
Liitunud: 18 Apr 2019, 09:33

Millised rahalised vahendid peaksin kätte saama?

18 Apr 2019, 09:48

Tere

Soovin teada, kui palju peaks pankrotihaldur mulle kätte jätma rahalisi vahendeid täitemenetluse perioodi vältel. Käin tööl ja saan palka ligikaudu 631€ iga kuu. Lisaks sellele saan veel sotsiaaltoetust ja töövõimetoetust. 04.aprill sain veel lapse isaks. Kuna pole seadustega täpselt kursis, siis ei oska ka nõuda rahalisi vahendeid mis peaksid olema arestimata.

Hetke seisuga saan kätte: 495€+sotsiaaltoetus+töövõimetoetus

Ette tänades!

Postitusi: 2063
Liitunud: 11 Apr 2017, 12:26

Re: Millised rahalised vahendid peaksin kätte saama?

24 Apr 2019, 12:44

Tere

Pankrotiseaduse kohaselt muutub pankrotimääruse alusel võlgniku vara pankrotivaraks, mida kasutatakse sihtvarana võlausaldajate nõuete rahuldamiseks ja pankrotimenetluse läbiviimiseks. Pankrotivara on vara, mis oli võlgnikul pankroti väljakuulutamise ajal, samuti vara, mis nõutakse või võidetakse tagasi või mille võlgnik omandab pankrotimenetluse ajal, sealhulgas ka füüsilisest isikust võlgniku sissetulekud. Pankrotivara hulka ei kuulu võlgniku vara, millele vastavalt seadusele ei või pöörata sissenõuet. Täitemenetluse seadustikus (https://www.riigiteataja.ee/akt/113062012002) on § 131 loetletud sissetulek, millele ei saa pöörata sissenõuet ning § 132 sissetuleku osa, millele ei saa sissenõuet pöörata.
Seega ei saa Teie sissetulekutest sissenõuet pöörata sotsiaaltoetusele ja töövõimetoetusele. üldreegel on, et töötasust ei või arestida selle miinimummäära, mis käesoleval hetkel on 540 eurot. Mittearestitavat summat ületavast sissetuleku osast võib arestida kaks kolmandikku. Kui võlgnik peab seadusest tulenevalt ülal teist isikut või maksab talle elatist, suureneb mittearestitav summa iga ülalpeetava kohta ühe kolmandiku võrra palga alammäärast kuus. Selleks tuleb aga pankrotihaldurile ülalpeetavatest teada anda.

Lugupidamisega

Tiina Mölder
jurist

Postitusi: 1
Liitunud: 08 Mai 2020, 16:27

Re: Millised rahalised vahendid peaksin kätte saama?

08 Mai 2020, 16:45

Tere, minul küsimus selline. Mul on välja kuulutatud eraisiku pankrot ja kasutada saan ma 584€+194€( ühe alaealise lapse pealt). Praeguseks on menetlus lõppenud ja olen ka ise usaldusisiku kohuseid täitmas. Kas sellele summale lisandub ka riiklik lapsetoetus mis on 60€ kuus ja mis on nagu seadusega raha millele ei kohandu pankrotiseadus? Või olen valesti aru saanud?

Lugupidamisega

Postitusi: 2063
Liitunud: 11 Apr 2017, 12:26

Re: Millised rahalised vahendid peaksin kätte saama?

14 Mai 2020, 13:34

Tere

Seaduse kohaselt tuleb usaldusisikule üle anda töö- või teenistussuhtest või muust sarnasest suhtest saadud tulu või ettevõtlusest saadud tulu, millest tema enda kasutada antakse 25% kui kohus ei ole teisiti määranud. Samuti tuleb üle anda pärimise teel saadust pool. Tulu, millele seadusest tulenevalt ei saa pöörata sissenõuet, ei pea üle andma. Lapsetoetus ei ole Teie tulu. Seda makstakse lapsele. Seega ei ole tõepoolest vaja ka lapsetoetust usaldusisikule üle anda ja seda saate kasutada ise lapse vajaduste rahuldamiseks.

Lugupidamisega

Tiina Mölder
jurist

Vasta