1. leht 1-st

Pankrotimenetluse kulude katteks deposiidi maksmise teade

Postitatud: 23 Nov 2018, 15:58
Tervist!

Füüsilise isiku pankrotiprotsessis määras kohus juulis 2018 pankrotiprotsessist huvitatud isikutele deposiidi menetluskulude katteks. Keegi võlausaldajatest deposiiti ei maksnud. Kas see tähendab nüüd seda, et võlgnik ongi tagasimaksmise kohustusest vaba ja võlausaldajatel lootus midagigi tagasi saada kustunud. Ametlikes teadaannetes pole sellest peale enam ühtegi märget ega teatist, seepärast ei oska ka seisukohta võtta.

Lugupidamisega
Kristjan

Re: Pankrotimenetluse kulude katteks deposiidi maksmise teade

Postitatud: 27 Nov 2018, 05:23
Tere,

kui võlgnikul ei jätku vara pankrotimenetluse kulude katteks ning ei ole võimalik vara tagasi võita või tagasi nõuda või kui võlgniku vara koosneb peamiselt tagasivõitmise nõuetest ja nõuetest kolmandate isikute vastu ning nende nõuete rahuldamine on vähetõenäoline ning võlgnik, võlausaldaja või kolmas isik ei maksa pankrotimenetluse kulude katteks deposiidina selleks ettenähtud kontole kohtu määratud summat, lõpetab kohus pankrotimenetluse raugemise tõttu. Kui esineb eelpool nimetatud alus menetluse raugemiseks ja võlgnik on esitanud kohtule kohustustest vabastamise avalduse, kuulutab kohus pankroti välja. Pankrotimenetlus võib raugeda ka pärast pankroti väljakuulutamist. Ka sellisel juhul saab algatada võlgniku avalduse alusel kohustustest vabastamise menetluse. Menetluse käigus võidakse võlgnik vabastada pankrotimenetluses täitmata jäänud kohustustest.
Seega ei ole pankrotivõlgnik kohustustest vaba pankrotimenetluse raugemisel koheselt vaid ta võidakse tema esitatud avalduse alusel vastava menetluse kestel kohustustest vabastada. Kohustustest vabastamise menetlus kestab üldjuhul 5 aastat.

Lugupidamisega

Tiina Mölder
jurist