Varalahusus, pankrotimenetlus

Foorumi reeglid
Foorumi sihtgrupiks füüsilised isikud.
Küsimusi saab esitada ainult id-kaardiga.
Küsimuste esitamisel kuvatakse Teie ees- ja perekonnanimi.
Küsimustele vastatakse 5 tööpäeva jooksul.
Küsimustele ja vastustele ei saa esitada kommentaare.
Ebasobivad postitused kustutatakse.
Vasta
Postitusi: 1
Liitunud: 09 Mai 2018, 11:19

Varalahusus, pankrotimenetlus

09 Mai 2018, 11:49

Tere.

Abikaasaga on varalahusus aastast 2011. Enne kohustuste/võlgnevuste tekkimisest. Võlad on alles tekkinud. Korter on minu ostetud ja ainuomandis a. 2012.
Remondiks võetud hüpoteek (jan. 2013) oli mõlema peale, kuid see on ammu tasutud. Minu ostetud on ka pea kõik hinnalisem vallasvara (tehnika jne).

Seoses sellega mõned küsimused:

1. Kui tema koostab avalduse enda pankroti välja kuulutamiseks, kas ja kuidas see mõjutab minu nimel olevat isikliku vara?

Tema ainuke nn. “vara” on teenitav töötasu, mis on netona umbes täpselt 1000 eurot, erinevate kuumaksete tasumiseks sellest ei piisa. Kokkuleppeid võlausaldajatega pole õnnestunud saavutada, mõned juba inkassos.
Eelnevalt on korralikult tasutud kuumaksed, vajadusel pikendanud. Rumalusest ka uusi laene võtnud, et vanu tagasi maksta / vähendada. Seoses töökoha vahetusega pole nii enam võimalik, samuti pidev stress ja närvilisus.

2. Kui kohus algatab pankroti menetluse, kas saab elatusmiinimumi kätte kuni võlad on tasutud, või läheb tuhandest iga kuu 750/75% usaldusisikule?

Võlgadest vabastamist ei soovi, vaid peatada intresside ja viiviste kasvamine. Ning maksta iga kuu mingi summa ühte kohta, mitte 7-8 võlausaldajale. Sellisel juhul saaksid võlad (suurte intressideta) tasutud ~ 4 aastaga kui iga kuu ~500E kinni peetaks ja sama palju kätte jääks. Kui peaks maksma 750 , siis kiiremini, aga elada on ka vaja. Ülalpeetavaid ei ole.

3. Kas on võimalus, et kohus ei võtagi pankrotiavaldust menetlusse, kuna töötasu on arvestatava suurusega? Mida sellisel juhul teha? Oodata kuni inkassod ise kohtusse lähevad ja hakata vaidlustama ulmelisi sissenõudekulusid ja intresse? Nii mokaotsast mainiti kui käis tasuta advokaadi juures nõu küsimas.
Tulemuseks oleks ikka kohtutäiturite arest arvele. Ning siis ka mitte ühe, vaid mitme, kuna võlausaldajaid on mitu.
Seda tahakski pankrotimenetlusega ennetada.

Kui võimalik, palun lahtiseletatud vastuseid. Seadusi lugedes tekib mõnikord veel rohkem küsimusi.
Ette tänades.

Postitusi: 1719
Liitunud: 11 Apr 2017, 12:26

Re: Varalahusus, pankrotimenetlus

16 Mai 2018, 20:39

Tere,

Pankrotivara hulka kuulub vara, mis on võlgnikul pankroti välja kuulutamise ajal, vara, mille ta pankrotimenetluse kestel omandab, ning vara, mis pankrotivarasse nõutakse või tagasi võidetakse1. Seevastu ei kuulu pankrotivara hulka võlgniku
enda vara, millele ei või vastavalt seadusele pöörata sissenõuet või mis ei osale õiguskäibes ega võlgniku valduses olev kolmandatele isikutele kuuluv vara või see osa võlgniku ja kolmanda isiku ühisest omandist, mis kuulub kolmandale isikule.
Seega, kui Teil ei ole abikaasade ühisvara, vaid varasuhteks on valitud varalahusus, ei mõjuta see Teie isiklikku vara kuidagi. Kui aga tegemist on siiski varaühisusega, siis sõltumata sellest kelle nimele on vara regitreeritud, kuulub pankrotivarasse pankrotivõlgniku osa ühisvarast.
Kui Te võlgadest vabastamist ei soovi ja usute, et suudate võlgnevused tasuda, võiksite kaaluda pankrotimenetluse asemel võlgade ümberkujundamise menetlust. Saamaks selgitusi nende menetluste erinevusest ja kummagi eelistest, võiksite pöörduda individuaalsele õigusnõustamisele registreerudes www.juristaitab.ee või võlanõustaja poole. Võlanõustajate asukohad leiate Eesti Võlanõustajate Liidu veebilehelt http://www.evnl.ee/noustajad. Nõustamisel saate koostöös nõustajaga konkreetsetest asjaoludest ja olukorrast lähtuvalt ka põhjaliku analüüsi ja arvutused.

Lugupidamisega

Tiina Mölder
jurist

Vasta