Eraisiku pankrot

Foorumi reeglid
Foorumi sihtgrupiks füüsilised isikud.
Küsimusi saab esitada ainult id-kaardiga.
Küsimuste esitamisel kuvatakse Teie ees- ja perekonnanimi.
Küsimustele vastatakse 5 tööpäeva jooksul.
Küsimustele ja vastustele ei saa esitada kommentaare.
Ebasobivad postitused kustutatakse.
Vasta
Postitusi: 1
Liitunud: 20 Mär 2018, 15:58

Eraisiku pankrot

20 Mär 2018, 16:14

Lapseeast raske füüsilise puudega inimene kaotas töö. Lootust uut töökohta leida on väike. Sissetulek on raske puudega inimese pension ja sots.toetus. Kuna isik on mõjutatav võõraste inimeste poolt, siis tal on tekkinud võlad eraisikule, pangale ja lisaks veel käendusleping. Kõik need kohustused on tekkinud heauskselt teiste inimeste soovidele vastu tulles. Võlgnikul puudub kinnisvara kui ka vallasvara, mida oleks võimalik võlgade katteks realiseerida. Kuidas toimida? Kas pankrot ja mis sellega kaasneb?

Postitusi: 1809
Liitunud: 11 Apr 2017, 12:26

Re: Eraisiku pankrot

27 Mär 2018, 16:51

Tere,

Pankrot on kohtuotsusega välja kuulutatud võlgniku maksejõuetus. Võlgnik on maksejõuetu, kui ta ei suuda
rahuldada võlausaldajate nõudeid ja see suutmatus on püsiv. Pankrotimenetluse eesmärk on võlausaldajate nõuete rahuldamine võlgniku vara arvel. Pankrotimenetlus on sundtäitemenetlusele eelistatud juhul, kui võlausaldajaid on rohkem kui üks või kui on alust eeldada tagasivõitmise võimalusi (võlgnik on muutnud end võlausaldajate huve kahjustades varatuks).
Füüsilisest isikust pankrotivõlgnikule antakse pankrotimenetluse kaudu võimalus vabaneda oma kohustustest
pankrotiseaduses ettenähtud korras.
Füüsilise isiku pankroti väljakuulutamise tagajärjed:
• võlgniku varast moodustub pankrotivara,
• võlgniku vara valitsemise õigus läheb üle haldurile, kes on ühtlasi varalistes suhetes võlgniku esindajaks,
• võlgnik kaotab õiguse teha pankrotivaraga tehinguid (võlgniku poolt tehtud tehingud on tühised),
• võlgniku kasuks täidetava kohustuse täitmise võib vastu võtta üksnes haldur,
• lõpetatakse intresside ja viivise arvestamine võlgniku vastu suunatud nõuetelt,
• võlausaldajate kõigi nõuete tähtpäev loetakse saabunuks kui seadusest ei tulene teisti,
• halduril on õigus otsustada võlgniku kohustuste edasise täitmise üle,
• võlgniku õigused on kitsendatud pankrotiseaduses ettenähtud ulatuses.

Seega on pankrot üks võimalus tõsistesse makseraskustesse sattunud inimesel tekkinud olukorra lahendamiseks. Siiski soovitan esmalt pöörduda võlanõustaja poole, kellega koostöös saab selgitada välja kas ehk esinevad ka muud võimalused. Ka individuaalset õigusnõustamist võib soovitada, et selgitada välja nõuete esitamise võimalus isikute vastu, kes on inimese sellisesse olukrda pannud. Õigusnõustamisele saab registreeruda veebilehel www.juristaitab.ee

Lugupidamisega

Tiina Mölder
jurist

Vasta