Tagasi maksmine

Foorumi reeglid
Foorumi sihtgrupiks füüsilised isikud.
Küsimusi saab esitada ainult id-kaardiga.
Küsimuste esitamisel kuvatakse Teie ees- ja perekonnanimi.
Küsimustele vastatakse 5 tööpäeva jooksul.
Küsimustele ja vastustele ei saa esitada kommentaare.
Ebasobivad postitused kustutatakse.
Vasta
Postitusi: 5
Liitunud: 18 Jaan 2016, 16:59

Tagasi maksmine

28 Nov 2016, 12:30

Tere.
Küsimus selline!
Olen pankrotis füüsiline isik, määratud iseenda usaldusisikuks.
Pankroti väljakuulutamisest on möödas paar aastat ja võlgu jäädud summa on õnnestunud kokku koguda peaaegu.
Kuidas käib tagasi maksmine, võlausaldajaid on 5.
Kas peab kõigiga ise ühendust võtma ja kokku leppima, üks nendest muide ei tegutse enam, või müüs ettevõtte edasi vms.
Kuidas kohtuga suhtlema peab?

Tänan.

Postitusi: 4030
Liitunud: 18 Apr 2011, 17:06

Re: Tagasi maksmine

29 Nov 2016, 16:24

Kui kohus on kohustanud võlgnikku ennast täitma usaldusisiku kohustusi, siis palun lugege sellest määrusest, kui tihti Te peate kohtule aruannet koostama. Tavaliselt kohustab kohus 1 kord aastas esitama kohtule aruannet, kus peab vabas vormis kirjeldama, mida võlgnik on aasta jooksul teinud, kui palju töötasu saanud.

Aruandele on mõistlik lisada Maksuameti tõend saadud tulude kohta kuude lõikes, siis saab kohus vajadusel kontrollida saadud tasude suurust.

PankrS § 173 lg 1 kohaselt on võlgnik kohustatud tegelema mõistlikult tulutoova tegevusega ja, kui tal sellist tegevust ei ole, siis seda otsima.

Ehk siis lahtiseletatult – võlgnik peab kas töötama või tööd otsima.

PankrS § 173 lg 3 kohaselt loetakse võlgniku töö- või teenistussuhtest või muust sarnasest suhtest saadud tulu või ettevõtlusest saadud tulu nõuded loovutatuks usaldusisikule.

PankrS §173 lg 4 kohaselt peab usaldusisik käesoleva paragrahvi lõikes 3 nimetatud tulust võlgnikule üle andma 25 protsenti. Kohus võib asjaolusid arvestades määrata sellest erineva määra.

PankrS § 173 lg 5 kohaselt võlgnik ei pea usaldusisikule üle andma tulu, millele seadusest tulenevalt ei saa pöörata sissenõuet (2016.a. 430 eurot).

Ehk siis lahtiseletatult:

Võlgnikul on õigus endale jätta miinimumpalga + 25 % tulutoovast osast, ehk siis sellest osas, mis ületab miinimumpalka, ehk siis, mis ületab 430 eurot.

Võlausaldajatele tuleb väljamakseid teha 1 kord aastas jaotusettepaneku alusel (vt PankrS § 172 lg 2). Väljamaksmisele kuulub 75 % sissetuleku tulutoovast osast, ehk siis sellest osast, mis ületab miinimumpalka (2016.a. on miinimumpalk 430 eurot, seega 75 % sissetuleku sellest osast, mis on suurem kui 430 eurot).

Kui küsija kogus raha kokku muul viisil, siis seda ma kommenteerida ei oska.

Niisiis: Võlausaldajatele teeb usaldusisik väljamaksed 1 x aastas jaotusettepaneku alusel (vt PankrS § 172 lg 2).

Jaotusettepanek on halduri poolt koostatud aruanne, mille kohus määrusega kinnitab ja mis ilmselt on olemas ka küsijal. Jaotusettepanekus on kirjas võlausaldajate nimed ja jaotise suurus, ehk siis iga võlausaldaja nõude suuruse suhtarv (protsent) nõuete kogusuurusesse. Väljamakmise aluseks on see %, ehk siis iga võlausaldaja saab raha vastavalt oma jaotise suurusele.

Kontod, kuhu raha kanda, peaks saama pankrotihaldurilt, kuigi halduril ei ole otsest kohustust neid kontosid anda.

Kui haldur võlausaldajate kontode numbreid ei anna, peab küsija ise pöörduma võlausaldajate poole ja kontod võlausaldajatelt ose küsima.


Vastas Ly Müürsoo.

Vasta