pankrotimenetluse raugemine

Foorumi reeglid
Foorumi sihtgrupiks füüsilised isikud.
Küsimusi saab esitada ainult id-kaardiga.
Küsimuste esitamisel kuvatakse Teie ees- ja perekonnanimi.
Küsimustele vastatakse 5 tööpäeva jooksul.
Küsimustele ja vastustele ei saa esitada kommentaare.
Ebasobivad postitused kustutatakse.
Vasta
Postitusi: 12
Liitunud: 15 Mär 2016, 12:36

pankrotimenetluse raugemine

23 Mai 2016, 10:30

17.05.2016 lõpetati minu pankrotimenetlus raugemise tõttu pärast pankroti väljakuulutamist.
Võlausaldajad ei ole pankrotimenetluses nõudeid esitanud.
Võlgnik ei ole esitanud kohustustest vabastamise avaldust.
Kas see, et ma ei ole kohustustest vabastamise avaldust esitanud, määrab ka nüüd midagi ja mis siis edasi saab?
Arve on pangas arestitud, mis sellest saab?
Kas võlausaldajatel on pärast pankrotimenetluse raugemist võimalik uuesti nõuet esitada?
lugupidamisega,

Postitusi: 4030
Liitunud: 18 Apr 2011, 17:06

Re: pankrotimenetluse raugemine

24 Mai 2016, 20:13

Määrusele saab esitada määruskaebuse 15 päeva jooksul, seega pole määrus veel jõustunud. Kui määrus, millega kohus lõpetas pankrotimenetluse raugemise tõttu, jõustub, peab haldur selle panka edastama ja vabastama konto blokeeringust. Samuti palub pankrotihaldur eemaldada küsija konto enda internetipangast (juhul, kui ta ikka oli liitnud võlgniku konto enda internetipangaga). Samas iseenesest ei taastu küsija internetipanga õigused, seega peaks pärast määruse jõustumist küsija ise panka minema ja sõlmima uued ja talle vajalikud lepingud (k.a. pangakaart juhul, kui tal seda pankrotimenetluse ajal ei olnud).

Kuna keegi nõudeid ei esitanud, siis avaldust kohustustest vabastamise menetluse algatamiseks ei olegi vaja esitada. Üldjuhul tuleb see avaldus esitada kas koos pankrotiavaldusega või enne võlausaldajate I üldkoosolekut või koos halduri taotlusega pankrotimenetluse lõpetamiseks raugemise tõttu. Aga kuna nõudeid ei esitatud, siis ju kohustusi kellegi ees ei ole, seega ei pea algatama kohustustest vabastamise menetlust.

PankrS § 42 kohaselt pankroti väljakuulutamisega loetakse võlgniku võlausaldajate kõigi nõuete täitmise tähtaeg saabunuks, kui seadusest ei tulene teisiti.

Seega – võlausaldajad pidid esitama nõudeavalduse ja kui nad seda ei teinud, siis oli nende nõude esitamise tähtaeg saabunud ja pankrotimenetluse läbimisega ka lõppenud. Aga see käib ikkagi nende nõuete kohta, mis olid tekkinud enne pankrotimenetlust. Kui küsija tekitab endale uued kohustused, siis need ei lõppe selle pankrotimenetlusega.

See § 42 lause lõpp „kui seadusest ei tulene teisiti” kohaldub ilmselt elatise nõudele. Seda mõtet toetab ka PankrS § 176 lg 2, mille kohaselt ei vabastata võlgnikku lapsele või vanemale eslatise maksmise kohustusest.


Vastas Ly Müürsoo.

Postitusi: 12
Liitunud: 15 Mär 2016, 12:36

Re: pankrotimenetluse raugemine

30 Mai 2016, 10:40

Sooviksin teada veel sellist asja, et kui üks võlgnevus oli juba kohtust läbi käinud ja oli juba kohtutäituri juures.
Kirjutasin küll oma võlgnevusest seb panga ees, kui esitasin pankroti avalduse, aga ei märkinud, et see on kohtutäiturile üleantud. Pankrotihaldur esitas küll teatise seb panka võlausaldajate koosoleku kohta ja ka ametlikes teadetes on kogu info olemas. Kas see pankroti raugemise otsus hõlmab ka seda seb panga võlgnevust?
aitäh.

Postitusi: 12
Liitunud: 15 Mär 2016, 12:36

Re: pankrotimenetluse raugemine

30 Mai 2016, 10:55

Vabandan, kontrollisin üle pankrotimääruse, seal siiski figureeris see seb pangi võlgnevus, et täitemenetluses on täiteasjad ja kohtutäituri nimi, kes seda haldab. Mis selle võlgnevusega siis on?
aitäh.

Postitusi: 4030
Liitunud: 18 Apr 2011, 17:06

Re: pankrotimenetluse raugemine

31 Mai 2016, 13:52

Ma ikka eeldan, et küsija räägib ikka pankrotimenetluse raugemisest pärast pankroti väljakuulutamist PankrS § 158 alusel? Mitte ei ole raugemine PankrS 29 alusel?

Kui on pankrotimenetluse raugemine pärast pankroti väljakuulutamist, siis PankrS § 34 lg 1 kohaselt teavitab pankrotihaldur kõiki teadaolevaid võlausaldajaid pankrotimäärusest ja nõude tähtaegselt esitamata jätmise tagajärgedest.

Seega pidi tema pankrotihaldur sellise teate välja saatma ka AS-le SEB Pank. Ja haldur pidi pankrotimääruse edastama ka kohtutäiturile, kes pidi täitemenetluse lõpetama. Seega ei saa ma aru, mis täitemenetlus saab veel aktiivne olla ja kes seda veel hallata saab?

Seega – kui võlausaldaja ei esitanud pankrotimenetluses nõuet, siis on ta oma õiguse kaotanud.

Kuid samas – kui AS-l SEB Pank on täna jõustunud kohtulahend ja kuna ei ole kohustustest vabastamise menetlust ja AS SEB Pank pöördub uuesti kohtutäituri poole, siis ei ole täituril mingit alust jätta täitemenetlus algatamata. Kui nii peaks juhtuma, peaks küsija pöörduma täituri poole selle pankrotimenetlust lõpetanud määrusega ja peaks paluma täitemenetlus lõpetada, kuid kuidas täitur käitub, ei oska ma prognoosida.


Vastas Ly Müürsoo.

Postitusi: 12
Liitunud: 15 Mär 2016, 12:36

Re: pankrotimenetluse raugemine

20 Juun 2016, 11:10

kas saaksite veel aidata selgitada järgmist lugu,see on seotud seb panga võlgnevusega.
nimelt 2006 aastal laenasin seb pangast raha,tagasi maksin vahelduva eduga kuni seb pank esitas mais 2015 kohtutäiturile täitmisavalduse ja
täitedokumendi täitemenetluse läbiviimiseks.täitedokumendiks oli pärnu maakohtu maksekäsuosakonna 25.06.2012 kohtuotsus või määrus tsiivilasjas.
nõude sisu oli võlgnevus 1400 eurot,vabatahtliku täitmise tähtaeg oli 10 päeva,kui ei maksa 10 päeva jooksul siis kasvas summa koos täitekuludega 1800 euroni.
kuna olin töötu siis ma ei maksnud ja algatasin oktoobris eraisiku pankroti.04.12.2015 määrusega kuulutati välja minu pankrot.
04.02.2016 lõpes nõuete esitamise tähtaeg,keegi nõudeid ei esitanud.11.04.2016 esitas pankrotihaldur kohtule taotluse lõpetada pankrotimenetlus raugemise tõttu.
kohus avaldas ka ametlikes teadannetes,et võlausaldajatel on võimalus pankrotimenetluse raugemise vältimiseks maksta deposiidina 1200 eurot,keegi seda ka ei maksnud ja kohus leidis,et
pankrotimenetlus tuleb lõpetada pankrotimenetluse raugemise tõttu pärast pankroti väljakuulutamist.
nüüd aga saatis mulle kohtutäitur uuesti täitmisteate,et seb pank on esitanud 09.06.2016 kohtutäiturile jälle täitmisavalduse ja täitedokumendi täitemenetluse läbiviimiseks.
võlgnevus ikka see sama 1400 eurot ja kui ei maksa siis 10 päeva pärast 1800 eurot.
siit küsimus,miks kohtutäitur ei esitanud nõuet kui pankrotihaldur teavitas teda minu pankrotist ja kas saab nüüd jälle peale pankroti raugemist kohtutäitur uuesti nõuet esitada.
ette tänades,

Postitusi: 4030
Liitunud: 18 Apr 2011, 17:06

Re: pankrotimenetluse raugemine

21 Juun 2016, 19:22

Kuna võlausaldajal ei ole kohustust esitada nõuet pankrotimenetluses ning pankrotimenetluse lõpetamine , sh raugemise tõttu, ei lõpeta nõuet ( vt PankrS § 167 ), siis saab võlausaldaja pärast pankrotimenetluse lõppu nõude esitada ( või ka pöörata täitmisele ). Aitaks ainult võlgadest vabastamise menetlus, mille oleks saanud algatada PankrS § 171 lg 1 alusel. Sel juhul omaks võlgadest vabastamise menetlus mõju ka nende võlausaldajate nõuetele, mida pankrotimenetluses ei esitatud (PankrS § 174 lg1 ) ning menetluse lõppedes saab ka nendest võlgadest vabastada (PankrS § 176 lg 1 ). Antud juhul võiks olla lahenduseks, kui võlgnik taotleb kohtult ikkagi võlgadest vabastamise menetluse algatamist, pidades silmas, et ta oli vastava taotluse juba õigel ajal esitanud. Kohus saaks võlgadest vabastamise menetluse algatada vastavalt PankrS §-le 171 , usaldusisikut ei ole vaja määrata, sest kohus saaks võlgnikku ennast kohustada täitma usaldusisiku kohustusi ning kolme aasta pärast saaks võlgniku kõnealusest kohustusest vabastada. Küsija võikski oma pöördumises kohtule viidata sellele, et AS SEB Pank on uuesti pöördunud täituri poole.

Takistuseks ei tohiks olla see, et võlgadest vabastamise menetlust ei algatatud kohe pärast pankrotimenetluse lõppu. Oluline on, et vastav taotlus on õigel ajal esitatud, kohus võiks vastava otsustuse teha hiljem.

Võlgadest vabastamise menetlus hõlmab ka need nõuded, mida pankrotimenetluses ei esitatud. Võlausaldaja on ise süüdi, kui ta nõude esitamata jättis - kohustustest vabastamise menetluse tagajärjel jääb ta lihtsalt oma nõudest ilma, muud ei midagi.


Vastas Ly Müürsoo.

Vasta