olen suurtes võlgades

Foorumi reeglid
Foorumi sihtgrupiks füüsilised isikud.
Küsimusi saab esitada ainult id-kaardiga.
Küsimuste esitamisel kuvatakse Teie ees- ja perekonnanimi.
Küsimustele vastatakse 5 tööpäeva jooksul.
Küsimustele ja vastustele ei saa esitada kommentaare.
Ebasobivad postitused kustutatakse.
Vasta
Postitusi: 2
Liitunud: 10 Veebr 2016, 06:45

olen suurtes võlgades

11 Veebr 2016, 08:52

tere.
töötasin soomes sain 1200 e kuus palka,2015 a.suvel tegin esimese laenu nüüdseks on mul laene ja liisinguid kokku ca 44.000
e.eest,tagasi olen maksnud ca 4500e.
25.01.2016 kaotasin töö kuna tööandjal polnud mulle enam tööd anda.võtsin uusi laene et eelmisi tasuda.tänaseks olen maha müünud autod ja muu vähegi väärtust omavad asjad aga raha on otsas ja rohkem võlgu tasuda ei saa.otsin pingsalt tööd,töötukassa ja tuttavate abiga,seni tulutult.üks võlaandja firma andis juba asja inkassole,kuhu tasusin 100e.
olen 60 a.mees,elan üksi pojale kuuluvas korteris,kinnis-ja vallasvara ei oma,korteri kommunaale pean ise maksma,ainuke sissetulek tõõtu abiraha,elan maarajoonis ja tasuva töö leidmine on 0-li lähedan, ka vanus ja tervis ei luba enam kõiki töid teha.olen kaalunud jääda eelvanaduspensionile või anda sisse eraisiku pankroti avaldus või üldse ei midagi teha ja oodata kuni vangi pannakse.
.kuidas peaksin edasi käituma et oma võlgasid kasvõi osaliselt praegu tasuda kuni leian tasuva töö?mida teha?
kui suured võivad olla karistused kui ei suuda võlgu tasuda?

Postitusi: 4030
Liitunud: 18 Apr 2011, 17:06

Re: olen suurtes võlgades

12 Veebr 2016, 13:52

Kuna on kohustused ja vara ei ole, ei ole ka sellist jooksvat kuusissetulekut, millest katta oma igapäevaseid kulutusi ja tekkinud võlgu, siis soovitan füüsilise isiku pankrotiavaldust, mille riigilõiv on 10 eurot. Pankrotiavaldus esitatakse elukohajärgsesse maakohtusse. Pankrotiavaldusele lisatakse seletuskiri maksejõuetuse põhjuste kohta (põhimõtteliselt võib sinna panna kogu küsimuse sisu) ning vara ja võlgade nimekirja. Kui vara ei ole, tulebki kirjutada, et vara ei ole, ja kohustuste kohta tuleb kirjutada iga võlausaldaja nimi, selle asukoht ja võlgnetava summa.

Samas on mõistlik esitada pankrotiavaldus koos kohustustest vabastamise avaldusega (seega 2 avaldust korraga), sest kui kohustustest vabastamise avaldust koos pankrotiavaldusega ei esita, siis kuna isikul vara pankrotimenetluse läbiviimiseks ei ole, lõpetaks kohus pankrotimenetluse raugemise tõttu ja inimene ei saavuta loodetud eesmärki. Kui aga koos pankrotiavaldusega esitada ka kohustusest vabastamise avaldus, peab kohus pankroti väljakuulutama [alus: PankrS § 171 lg 1(1)]. Pankrot on positiivne eelkõige seetõttu, et pankroti väljakuulutamisega peatuvad kõikide viiviste ja intresside arvestamine, ehk siis – nõuded ei suurene enam, ja kõikide võlgadega hakkab tegelema üks isik – pankrotihaldur.

PankrS § 173 lg 1 kohaselt on võlgnik kohustutatud tegelema mõistlikult tulutoova tegevusega ja, kui tal sellist tegevust ei ole, siis seda otsima. Soovitan küsijal end Eesti Töötukassas arvele võtta tööotsijana, siis on tõendatud, et ta seda nn mõistlikult tulutoovat tegevust otsib.


Vastas Ly Müürsoo.

Postitusi: 2
Liitunud: 10 Veebr 2016, 06:45

Re: olen suurtes võlgades

21 Veebr 2016, 21:15

tere. Tänan vastuse eest. Olen nüüd töötuna arvel, lähiajal annan pankroti ja kohustustest vabastamise avaldused võlanõustaja abiga sisse. Võlanõustaja soovitab mul minna eelvanaduspensionile, et oleks stabiilne sissetulek, millest mingi osa võlgadest ära maksta? Müüsin oma autod maha, ühe oma pojale (250e), teise võõrale (2500e). Kas mulle kuulutatakse pankrott välja või mitte, tuleb kohtutäitur või pankrotihaldur varem või hiljem minu vara kallale. Kas täitur ja või haldur võib ja tohib automüügi tehingud tagasi võita? Sellega tekiksid mulle uued võlad (2750e), pojaga saaksin hakkama, aga teise autoostjaga mitte. Autode müügist saadud rahaga maksin veel mõned võlgnevuste osamaksed, suurem osa läks pojale kuuluva korteri elamiskõlblikuks muutmiseks, mille ta ostis selleks, et mul oleks kuskil elada (kommunaalid pean ise maksma). Mida teha, et täitur ei arestiks müüdud autot kuna inimene kellele müüsin, pole ju milleski süüdi ja minul raha pole, et talle tagasi maksta? Kas soovitada talle veel omakorda auto maha müüa? Mida edasi teha ja ette võtta, et oma olukord veel hullemaks ei läheks?

Postitusi: 4030
Liitunud: 18 Apr 2011, 17:06

Re: olen suurtes võlgades

23 Veebr 2016, 13:32

Kas inimene läheb eelvanaduspensionile või otsib tööd või on tööotsijana Eesti Töötukassas arvel, on inimese enda otsustada.

Täitemenetluse seadustiku § 132 lg 1 kohaselt ei arestita sissetulekut, kui see ei ületa ühe kuu eest ettenähtud palga alammäära suurust või vastavat osa nädala või päeva sissetulekust ja lg 2 kohaselt kui võlgnik peab seadusest tulenevalt ülal teist isikut või maksab talle elatist, suureneb mittearestitav summa iga ülalpeetava kohta ühe kolmandiku võrra palga alammäärast kuus, välja arvatud juhul, kui sundtäidetakse lapse elatisnõuet.

Alates jaanuarist 2016.a. on palga alammäär 430 eurot.

Seega kokkuvõtvalt: kui eelvanaduspension on võrdne Vabariigi Valitsuse kehtestatud alampalgaga, siis pankrotihaldur seda arestida ei saa ja sellest omi võlgu maksma ei pea (muidugi, kui inimene soovib võlgu tasuda, siis seda keelata ei saa).

Autode müügist ja müükide võimalikest kehtetuks tunnistamisest tagasivõitmise korras:

Eelkõige sõltub tehingute kehtetuks tunnistamine sellest, kas need müügid olid sellised, milledega kahjustati võlausaldajate huve. Ehk et lahtiseletatuna – kas autosid ei müüdud liiga odavalt. Kui ostu-müügiga saadi õiged sõidukite turuhinnad ja ostjad maksid sõidukite eest ka küsijale reaalset raha, siis tehinguid kehtetuks ei tunnistata.

Kui pankrotihaldur ka tehingud kohtu kaudu kehtetuks tunnistaks, siis see ei tähenda, et võlgnikul tekiksid uued võlad. Kui tõepoolest pankrotihaldur otsustab kohtusse minna ja sõidukite müüke kehtetuks tunnistada ja kui kohus tõepoolest sõidukite müügid kehtetuks tunnistab, siis peab pankrotihaldur pankrotivara arvelt tagastama kehtetu tehingu alusel saadu, ehk siis selle raha, mille küsija on juba sõidukite müügist saanud.

Täitur ega pankrotihaldur ei saa arestida sõidukeid, mis küsija on müünud kolmandatele isikutele. Nii täitur kui ka pankrotihaldur saab arestida võlgnikule kuuluvat vara. Juhul, kui pankrotihaldur otsustab esitada vara tagasivõitmise hagi kohtusse ja paluda kohtult hagi tagamise korras sõiduk arestida ja kui kohus taotluse rahuldab, siis arestitakse sõiduk kohtumääruse alusel.

Ma ei soovita ka pojal sõidukit edasi müüa, sest kui tõepoolest pankrotihaldur leiab, et sõiduki müügiga pojale kahjustas küsija oma võlausaldajate huve, sest müük toimus ülemäära odava hinnaga, ja kui sõidukit ei ole pojal alles, ja kui kohus selle vara tagasivõitmise hagi rahuldab, siis peab poeg hüvitama sõiduki väärtuse rahas (kui sõidukit ei ole alles ja on edasi müüdud).Vastas Ly Müürsoo.

Vasta