Eraisiku pankrot

Foorumi reeglid
Foorumi sihtgrupiks füüsilised isikud.
Küsimusi saab esitada ainult id-kaardiga.
Küsimuste esitamisel kuvatakse Teie ees- ja perekonnanimi.
Küsimustele vastatakse 1 tööpäeva jooksul.
Küsimustele ja vastustele ei saa esitada kommentaare.
Ebasobivad postitused kustutatakse.
Vasta
Postitusi: 6
Liitunud: 10 Nov 2021, 12:36

Eraisiku pankrot

16 Juul 2022, 08:15

Tere! On nüüd selline mure, et ühe võla puhul arestiti mu kontod kohtutäituri poolt ja üks teine andis ka asja kohtusse. Samas on veel teisigi laenusid omast lollusest mille tasumiseks sellest miinimumist mis mulle määrati, alles ei jää. Tundubki, et peab pankroti välja kuulutama. Küsimus aga selles, et kui avalduse esitan kas siis vabastatakse kontod aresti alt seniks kuni pankrott välja kuulutatakse. Kui mul vara pole aga nt olen oma vanemate ja oma lapse isal auto dokumentides kasutajaks pandud kas siis vlidakse nende autode kallale minna. Kas need kuuluvad siis vallasvara alla? Tahaksin selle asja läbi teha aga kuna vanemad asjast midagi ei tea siis tahaksin et see nii jääks ka. Ega ei segata teisi inimesi asjasse? Sest minul pole absoluutselt mitte midagi endal ega enda nimel...

Postitusi: 2541
Liitunud: 11 Apr 2017, 12:26

Re: Eraisiku pankrot

18 Juul 2022, 19:09

Tere

Iga täiskasvanud isik vastutab oma kohustuste eest isa ja omaenda varaga ning kui teine isik ei ole kohustuse eest kaasvastutav, ei saa ka teise isiku vara arvelt Teie kohustusi sundtäita. Sõiduki omanik on ikka isik, kes on omanikuna kantud registrisse. Nagu nimetus ütleb, on vastutav kasutaja vaid kasutaja. 01.07.2022 jõustus füüsilise isiku maksejõuetuse seadus, milles reguleeritakse füüsilise isiku maksejõuetusmenetluste algatamine, võlgade ümberkujundamise menetluse ja kohustustest vabastamise menetluse läbiviimine. Füüsilise isiku maksejõuetusmenetluste algatamiseks loodi ühtne maksejõuetusavaldus, mille esitamisel on võimalik võlgniku suhtes algatada nii pankroti-, kohustustest vabastamise kui ka võlgade ümberkujundamise menetlus. Füüsilisest isikust võlgniku puhul pankrotiavaldust enam ei esitata ning pankrotimenetluse algatamine toimub füüsilise isiku maksejõuetuse seaduses sätestatud maksejõetusavalduse alusel.

Lugupidamisega

Tiina Mölder
jurist

Postitusi: 6
Liitunud: 10 Nov 2021, 12:36

Re: Eraisiku pankrot

20 Juul 2022, 12:37

Kuid kui ma esitan siis selle makswjõuetuse avalduse, kas siis lastakse mu kontod aresti alt vabaks, seni kuni see menetlus käib? Ja kas pärast tegeleb minu kontodega pankroti haldur või kohtutäitur? Kui maksejõuetuse välja kuukutatakse, kas siis edaspidi peab jälle tööandja minu palgast mingit osa maha võtma või ei puutu see üldse enam tööandjasse? Tahaks lihtsalt teada kuidas see protsess samm sammult käib ja kes raha maha hakkab võtma ja kui kaua see aega võtab? Kas seni kuni menetlus käib, saan oma palka kasutada arestivabalt?

Postitusi: 2541
Liitunud: 11 Apr 2017, 12:26

Re: Eraisiku pankrot

20 Juul 2022, 13:53

Tere

Kui kohus võtab maksejõuetusavalduse menetlusse, otsustab kohus määrusega usaldusisiku nimetamise. Usaldusisiku nimetamisel peatab kohus võlgniku vara suhtes läbiviidava täitemenetluse või muu sundtäitmise raha sissenõudmiseks kuni pankroti väljakuulutamiseni, ümberkujundamiskava kinnitamiseni või menetluse lõppemiseni, seega vabastatakse arestist ka võlgniku kontod, mis on täitemenetluses arestitud. Siiski ei tähenda see, et võlgnik saab oma vara ise vabalt kasutada. Usaldusisik koostab ja esitab võlgniku nimel kohtule võlgniku vara- ja võlanimekirja ning vajalikud dokumendid ja esitab kohtule hinnangu võlgniku majandusliku olukorra ja selle lahendamiseks võetavate meetmete kohta ning jälgib, et võlausaldajate huvid ei saaks kahjustatud. Selleks peab usaldusisik tagama muuhulgas võlgniku vara säilimise. Kas ja kui palju saab võlgnik oma vara ja rahalisi vahendeid menetluse ajal enda ja oma ülalpeetavate huvides kasutada, otsustab kohus menetlusse võtmisel.

Lugupidamisega

Tiina Mölder
jurist

Vasta