Jagatav vanemahüvitis ja eraisiku pankrot.

Foorumi reeglid
Foorumi sihtgrupiks füüsilised isikud.
Küsimusi saab esitada ainult id-kaardiga.
Küsimuste esitamisel kuvatakse Teie ees- ja perekonnanimi.
Küsimustele vastatakse 1 tööpäeva jooksul.
Küsimustele ja vastustele ei saa esitada kommentaare.
Ebasobivad postitused kustutatakse.
Vasta
Postitusi: 3
Liitunud: 15 Jaan 2022, 14:30

Jagatav vanemahüvitis ja eraisiku pankrot.

20 Jaan 2022, 15:43

Tere,
Kui uue seaduse järgi "jagatavat vanemahüvitist" hakkab saama isik kelle suhtes on väljakuulutatud eraisiku pankrot ja see isik käib samal ajal ka tööl siis kas lisaks töötasust kinnipeetavale summale saab ka vanemahüvitisest teatud osa kinni pidada või vanemahüvitis jääb antud isikule kätte terves ulatuses?Liskas sooviks teada ,et kas lapse sünd vähendab summat mida saab töötasust kinni pidada ja kui vähendab siis mis ulatuses?

Postitusi: 2541
Liitunud: 11 Apr 2017, 12:26

Re: Jagatav vanemahüvitis ja eraisiku pankrot.

20 Jaan 2022, 21:06

Tere

Pankrotiseaduse kohaselt muutub pankrotimääruse alusel võlgniku vara pankrotivaraks, mida kasutatakse sihtvarana võlausaldajate nõuete rahuldamiseks ja pankrotimenetluse läbiviimiseks. Pankrotivara on vara, mis oli võlgnikul pankroti väljakuulutamise ajal, samuti vara, mis nõutakse või võidetakse tagasi või mille võlgnik omandab pankrotimenetluse ajal, sealhulgas ka füüsilisest isikust võlgniku sissetulekud. Pankrotivara hulka ei kuulu võlgniku vara, millele vastavalt seadusele ei või pöörata sissenõuet. Täitemenetluse seadustikus (https://www.riigiteataja.ee/akt/113062012002) on § 131 loetletud sissetulek, millele ei saa pöörata sissenõuet ning § 132 sissetuleku osa, millele ei saa sissenõuet pöörata. Vanemahüvitisele saab sissenõuet pöörata, arvestades arestimisele mittekuuluvat sissetuleku osa.
Üldreegel on, et töötasust või selle sarnasest sissetulekust ei või arestida palga miinimummäära. Mittearestitavat summat ületavast sissetuleku osast võib arestida kaks kolmandikku. Kui võlgnik peab seadusest tulenevalt ülal teist isikut või maksab talle elatist, suureneb mittearestitav summa iga ülalpeetava kohta ühe kolmandiku võrra palga alammäärast kuus. Selleks tuleb aga pankrotihaldurile ülalpeetavatest teada anda.

Lugupidamisega

Tiina Mölder
jurist

Vasta