Kohtutäituri oksjonilt korteri ostmine

Foorumi reeglid
Juristaitab veebi digitaalsesse arhiivi kuuluvad alates 2011. aastast kuni 2023. aasta 15. maini veebi teel esitatud küsimused ja juristide poolt antud vastused. Tähelepanu! Arhiivis ei uuendata ega kaasajastata arhiveeritud sisu, mistõttu võib olla vajalik tutvuda ajakohase teabega.

Isikuandmete töötlemise kohta saate lähemalt lugeda siit.
Vasta

Kohtutäituri oksjonilt korteri ostmine

04 Mai 2023, 18:57

Tere!

Võitsin täitemenetluse raames kohtutäituri oksjonilt korteri.

Kuidas peaks protsess edasi minema? Antud juhul ei tee võlgnik/korteri valdaja absoluutselt koostööd ning kätte pole teda võimalik saada. Samuti ei ava ta ust mitte kellelegi.

Kohtutäituri sõnul peame väljatõstmisteate ise kohale toimetama ning allkirja võtma, kuid see on võimatu ülesanne. Seejärel peaks andma mõistliku aja (nt 30 päeva), et eluruumid vabastataks. Kui on võimalik saada allkiri ning tähtajaks välja kolitud pole, siis tuleb algatada uus täitemenetlus sunniviisiliseks väljatõstmises, millega tihtipeale kohtutäiturid tegeleda ei soovi.

Millised on juriidiliselt korrektsed sammud, et ma pääseks valdusesse ja elanikud välja tõsta? Kas mul on õigus vahetada ära ukselukk ja siseneda korterisse?
Antud juhul ei tee praegune korteri valdaja absoluutselt koostööd (ei teinud ka kohtutäituriga).

Millised võimalused veel on? Kas saab alustada koheselt kohtutäituri abiga uut täitemenetlust väljatõstmiseks, kui elanikuga kontakti pole võimalik saada?

Ette tänades
F

Re: Kohtutäituri oksjonilt korteri ostmine

05 Mai 2023, 21:59

Tere

Vaieldamatult alates kinnistusraamatusse korteri uue omaniku sisse kandmise hetkest kaotas vana omanik korteri omandiõiguse ja sellega koos ka kõik korteri omaniku õigused.
Asjaõigusseaduse (AÕS) § 68 lg 1 teise lause kohaselt omanikul on õigus asja vallata, kasutada ja käsutada ning nõuda kõigilt teistelt isikutelt nende õiguste rikkumise vältimist ja rikkumise tagajärgede kõrvaldamist. Seega alates korteril uue omaniku tekkimisest (kinnistusraamatus kande tegemisest) ei ole vanal omanikul ühtegi õigusliku alust korterit kasutada ehk teiste sõnadega on muutunud korteri valdus ebaseaduslikuks.
Samas AÕS § 40 lg 1 kohaselt valdus sh ebaseaduslik valdus on seadusega kaitstud omavoli vastu. Omavoli on valdaja nõusolekuta seadusvastaselt asja valduse rikkumine või valduse äravõtmine. Viimasest tulenevalt ei ole korteri uuel omanikul õigust korteri praeguse valdaja nõusolekuta Teile kuuluvasse, ent vana omaniku valduses olevasse korterisse siseneda ja seda enda valdusse võtta.
Üldjuhul sh kohtutäituri enampakkumisel ostetud kinnisasjade puhul toimub valduse üleandmine vana ja uue omaniku kokkuleppel. Kohtutäituri enampakkumisel ostetud kinnisasja puhul on ostja jaoks täiendavaks eeliseks see, et enampakkumise akt on täitedokumendiks valduse väljanõudmiseks, st juhul kui vana ja uus omanik ei jõua valduse üleandmise osas kokkuleppele, võib uus omanik pöörduda kohtutäituri poole ja nõuda, et kohtutäitur võtaks vanalt omanikult valduse sundkorras ära ja annaks uuele omanikule üle. Viimasel juhul alustatakse vana omaniku suhtes uus menetlus, mille raames annab kohtutäitur võlgnikule 2 nädalat kuni 3 kuud aega valduse vabatahtlikuks üleandmiseks.
Lugupidamisega

Tiina Mölder
jurist

Vasta