Laekumised pangakontole

Foorumi reeglid
Juristaitab veebi digitaalsesse arhiivi kuuluvad alates 2011. aastast kuni 2023. aasta 15. maini veebi teel esitatud küsimused ja juristide poolt antud vastused. Tähelepanu! Arhiivis ei uuendata ega kaasajastata arhiveeritud sisu, mistõttu võib olla vajalik tutvuda ajakohase teabega.

Isikuandmete töötlemise kohta saate lähemalt lugeda siit.
Vasta

Laekumised pangakontole

28 Veebr 2022, 11:03

Olen välja kuulutanud eraisiku pankroti. Viibin lapsehoolduspuhkusel. Minu laekumised pangakontole on vanemahüvitis 829.98eur ja peretoetus 120eur. Pankrotihaldur on mu kontole pannud limiidi, et saan vaid kasutada 763eur kuus.
Kas nii on õige?

Re: Laekumised pangakontole

28 Veebr 2022, 22:48

Tere

Pankroti väljakuulutamisega saab kogu Teie varast, sealhulgas sissetulekutest pankrotivara, mida on õigus käsutada vaid pankrotihalduril. Pankrotivara ei moodustu varast, millele ei saa seaduse kohaselt pöörata sissenõuet. Ilmselt arestimisele mittekuuluva sissetuleku osaga ongi Teie kirjeldatud asjaoludel tegemist. Füüsilisest isikust võlgnikul, kes võib pankroti tõttu jääda ilma elatusvahenditest, on õigus taotleda pankrotivarast elatist.
Selleks tuleb esitada avaldus kohtule. Selle alusel määrab kohus võlgnikule ja tema ülalpeetavatele pankrotivarast hädavajaliku elatise kuni kaheks kuuks. Mõjuvatel põhjustel võib kohus kahekuist elatise maksmise tähtaega pikendada (PankrS § 147 lg 1). Seega määrab kohus võlgniku taotlusel kas ja kui suures summas Teile ja Teie ülalpeetavatele pankrotivarast elatist makstakse. Pankrotihaldusr seda ei otsusta.

Lugupidamisega

Tiina Mölder
jurist

Vasta