1. leht 1-st

TÄITMISTEATE EDASTAMINE

Postitatud: 13 Juun 2021, 10:22
Kohtutäitur arestis minu vallasvara täiteteadet estamata. Kas täiteteate edastamisel on ettenähtud reeglid ? Kas pean esitama kaebuse ?

Re: TÄITMISTEATE EDASTAMINE

Postitatud: 14 Juun 2021, 19:39
Tere

Kui on täidetud täitemenetluse alustamise tingimused, toimetab kohtutäitur võlgnikule kätte täitmisteate. Täitmisteate võlgnikule kättetoimetamisega loetakse täitemenetlus alanuks. Täitmisteatega antakse võlgnikule ka aeg nõude vabatahtlikuks täitmiseks. Lisaks isiklikult kättetoimetamisele on võimalik täitmisteadet kätte toimetada ka avalikult. Avalikult kättetoimetatava täitmisteate puhul loetakse täitmisteade võlgnikule kättetoimetatuks kümne päeva möödumisel väljaandes Ametlikud Teadaanded avaldamisest.
Kui aga täitmisteadet siiski ühelgi viisil kätte toimetatud ei ole ja Teie vara on arestitud, võib arestimine osutuda tühiseks. Sel juhul tuleb esitada kaebus kohtutäituri tegevusele esmalt kohtutäiturile endale. Vara arestimine on tühine ja sellest ei tulene õiguslikke tagajärgi arestimise kohta käivate menetlusnormide olulise rikkumise korral, sealhulgas kui võlgnikule ei ole kätte toimetatud täitmisteadet.

Lugupidamisega

Tiina Mölder
jurist