TÄITMISTEATE EDASTAMINE

Foorumi reeglid
Foorumi sihtgrupiks füüsilised isikud.
Küsimusi saab esitada ainult id-kaardiga.
Küsimuste esitamisel kuvatakse Teie ees- ja perekonnanimi.
Küsimustele vastatakse 1 tööpäeva jooksul.
Küsimustele ja vastustele ei saa esitada kommentaare.
Ebasobivad postitused kustutatakse.
Vasta
Postitusi: 1
Liitunud: 13 Juun 2021, 10:17

TÄITMISTEATE EDASTAMINE

13 Juun 2021, 10:22

Kohtutäitur arestis minu vallasvara täiteteadet estamata. Kas täiteteate edastamisel on ettenähtud reeglid ? Kas pean esitama kaebuse ?

Postitusi: 2190
Liitunud: 11 Apr 2017, 12:26

Re: TÄITMISTEATE EDASTAMINE

14 Juun 2021, 19:39

Tere

Kui on täidetud täitemenetluse alustamise tingimused, toimetab kohtutäitur võlgnikule kätte täitmisteate. Täitmisteate võlgnikule kättetoimetamisega loetakse täitemenetlus alanuks. Täitmisteatega antakse võlgnikule ka aeg nõude vabatahtlikuks täitmiseks. Lisaks isiklikult kättetoimetamisele on võimalik täitmisteadet kätte toimetada ka avalikult. Avalikult kättetoimetatava täitmisteate puhul loetakse täitmisteade võlgnikule kättetoimetatuks kümne päeva möödumisel väljaandes Ametlikud Teadaanded avaldamisest.
Kui aga täitmisteadet siiski ühelgi viisil kätte toimetatud ei ole ja Teie vara on arestitud, võib arestimine osutuda tühiseks. Sel juhul tuleb esitada kaebus kohtutäituri tegevusele esmalt kohtutäiturile endale. Vara arestimine on tühine ja sellest ei tulene õiguslikke tagajärgi arestimise kohta käivate menetlusnormide olulise rikkumise korral, sealhulgas kui võlgnikule ei ole kätte toimetatud täitmisteadet.

Lugupidamisega

Tiina Mölder
jurist

Vasta