Kaks kohtutäiturit korraga.

Foorumi reeglid
Foorumi sihtgrupiks füüsilised isikud.
Küsimusi saab esitada ainult id-kaardiga.
Küsimuste esitamisel kuvatakse Teie ees- ja perekonnanimi.
Küsimustele vastatakse 1 tööpäeva jooksul.
Küsimustele ja vastustele ei saa esitada kommentaare.
Ebasobivad postitused kustutatakse.
Vasta
Postitusi: 4
Liitunud: 08 Mär 2021, 21:32

Kaks kohtutäiturit korraga.

08 Juun 2021, 21:17

Tere,

selline mure :


Mul on kahe kohtutäituri käes paar täiteasja ja neist üks, see agaram, on ca. 9 aastat mu töötasu arestinud ja saanud lisaks veel tulumaksutagastust. Kätte on mulle alati jäänud miinimumpalk + 1/3 ülalpeetava eest. See teine kohtutäitur pole seetõttu saanud sentigi, kuna esimene täitur on minult kõik ära võtnud.

Nüüd, see teine kohtutäitur aga on omakorda teinud minu tööandjale arestimisakti - kätte jäävast miinimumpalgast + 1/3 ülalpeetavale mõeldud summast nõuab tasumist veel 20% ! Väitega, et tema pole minult pikka aega raha saanud ja paistab, et ei saa ka! Mis muidugi on tõsi, sest Vilippus võtab ees kõik ju ära.

Teise kohtutäituri täiteasi algas 2013 ja umbes 1,5 aasta pärast aeguks. Tegemist on üürivõlgnevusega (üür, kommunaalid, elekter).

Esimene kohtutäitur jättis kättejäävaks summaks 782,56 eurot.
Teine kohtutäitur tahab 782,56 eurost saada veel 20%

Kas te saaksite palun nõuga aidata - kas selline tegevus on tõesti lubatud või saan ma midagi teha, kuhugi pöörduda, sest 626 euroga ei suuda ma tasuda enam üüri, kommunaale, elektrit, pidada üleval 10 aastast last, osta toitu ja muid elementaarseid asju ( pesemisasjad, kooliasjad, riided).


Lugupidamisega

Postitusi: 2143
Liitunud: 11 Apr 2017, 12:26

Re: Kaks kohtutäiturit korraga.

09 Juun 2021, 11:49

Tere

Arestimise aktid täidetakse üldjuhul nende laekumise järjekorras. Töötasu arestimisel kohustab kohtutäitur tööandjat kanda võlgnikule/töötajale väljamaksmiseks kuuluvat palka nõude ulatuses kohtutäituri kontole. Võlgnikul on õigus saada tööandjalt nö sissetuleku mittearestitavat osa täitemenetluse seadustik § 132 lg 3 sätestatud ulatuses ehk vähemalt ühe miinimumpalga määrale vastav summa ja lisaks üks kolmandik miinimumpalga ületavast osast kui töötasu ei ole suurem kui viis palga alammäära kokku. Suurema palga korral arestib kohtutäitur miinimumpalga ületavast osast kogu sissetuleku, tingimusel, et arestitav summa ei ületa kahte kolmandikku kogu sissetulekust. Kui võlgnik peab seadusest tulenevalt ülal teist isikut või maksab talle elatist, suureneb mittearestitav summa iga ülalpeetava kohta ühe kolmandiku võrra palga alammäärast kuus, välja arvatud juhul, kui sundtäidetakse lapse elatisnõuet. Täitemenetluse seadustik §132 kohaselt, sissetulekut ei arestita, kui see ei ületa ühe kuu eest ettenähtud palga alammäära suurust. Kui sissenõude pööramine võlgniku muule varale ei ole viinud või eeldatavalt ei vii nõude täielikule rahuldamisele, võib arestida kuni 20 protsenti palga alammäärast.

Lugupidamisega

Tiina Mölder
jurist

Vasta