1. leht 1-st

arestitud miinimum

Postitatud: 05 Mai 2021, 14:44
Tere!
Hiljuti küsisin teie käest kui mõlema lapsevanema kontod on arestitud siis kas kohtutäitur peab mõlemale vanemale taga miinimumi+1/3 iga lapse pealt.
Vastuseks sain teilt et ülalpidamiskohustus on võrdne ja kohtutäitur peab tagama mõlemale vanemale mittearestitavad summad kontole.
Minu kohtutäitur minu avalduse alusel tegigi nii aga abikaasa kohtutäitur nõuab kulude tõendamist et mõlemad vanemad kulutavad lapse ülalpidamiseks 4*1/3 palgaalammäära.
Kas see on seadusega kooskõlas , et peab hakkama tõendama talle oma kulusid laste peale kuigi seaduses on kirjas et ta on kohtustatud tagama miinimum+1/3 iga ülalpeetava kohta.

Kuidas toimida edasi seda enam et ei kujuta ette kuidas tõendada neid kulusid .

NB! Antud situatsioonis ei täideta elatise nõuet.

Lugupidamisega K.K

Re: arestitud miinimum

Postitatud: 05 Mai 2021, 19:12
Tere

Varasemalt on kohus selgitanud, et sissetuleku arestimisel ülalpeetavate kohta arestimisele mittekuuluva summa vabastamiseks peab lisaks ülalpidamiskohustuse olemasolule esinema ka asjaolu, et avaldaja õigustatud isikut ka tegelikult ülal peab või temale elatist maksab. Samas asjas selgitas kohus, et kui kohtutäituril ei õnnestunud rahalise või mitterahalise ülalpidamise tegeliku andmise kohta tõendeid saada avaldajalt, ei või siiski jätta tegemata muid mõistlikult võimalikke toiminguid nimetatud asjaolu väljaselgitamiseks. Kui avaldajal ei ole täitmise kviitungit või muid tõendeid ülalpidamise andmise kohta, eriti sularahas makstud elatise või mitterahalise (sealhulgas vahetu ülalpidamise lapsega koos elades) ülalpidamise korral, oleks ebamõistlik panna avaldajale asjaolu tõendamise kohustust, arvestades võimaliku ülalpeetava õigustatud huve ja asjaolu, et täitmise kviitungi väljanõudmine või muude tõendite kogumine võib avaldajale olla äärmiselt aeganõudev (Tsiviilasi 2-17-170, Harju Maakohus).

Lugupidamisega

Tiina Mölder
jurist