Täitemenetluse "poole täituri põhitasu" edasine aegumine?

Foorumi reeglid
Foorumi sihtgrupiks füüsilised isikud.
Küsimusi saab esitada ainult id-kaardiga.
Küsimuste esitamisel kuvatakse Teie ees- ja perekonnanimi.
Küsimustele vastatakse 1 tööpäeva jooksul.
Küsimustele ja vastustele ei saa esitada kommentaare.
Ebasobivad postitused kustutatakse.
Vasta
Postitusi: 7
Liitunud: 05 Apr 2021, 15:44

Täitemenetluse "poole täituri põhitasu" edasine aegumine?

05 Apr 2021, 15:52

Alates aprillist 2021 aeguvad üle 10 aasta vanused kohtutäituri nõuded – kuid maksta tuleb „pool kohtutäituri põhitasust“, mis on suuremate nõuete juures probleemiks varatutele võlgnikele.

Küsimus1: kas ja millise ajaga aegub alles jäänud „pool kohtutäituri põhitasust“?

Näide: 100 tuhandelise nõude korral on täituri põhitasu 4320 (koos käibemaksuga) – isegi kui algne nõue 100 tuhat aegub, tuleks ikkagi tasuda pool täituri põhitasust, ehk 2160 – millise ajaga see alles jääv „pool täituri põhitasust“ 2160 aegub?

Küsimus2: Kas kohtutäituril on võimalus seda „poolt täituri põhitasu“ vähendada?

Näide: Varatult inimeselt on lootusetu kätte saada üsna suurt „poolt täituri põhitasu“ (eelmise näite 2160 eur) - kas täitur saaks teha mingi kokkuleppe väiksema summa peale (a'la maksa 100 eur ära ja asi lõppent), võib peab täitur robotlikult seda lootusetut 2160-t sisse nõudma?

Postitusi: 2308
Liitunud: 11 Apr 2017, 12:26

Re: Täitemenetluse "poole täituri põhitasu" edasine aegumine?

12 Apr 2021, 09:17

Tere

Täitemenetluse seadustiku (TMS) § 2 lg 1 p 16 tulenevalt kohtutäituri otsus kohtutäituri tasu ja täitekulude ning sunniraha määramise kohta on täitedokumendiks. Tsiviilseadustiku üldosa seadus § 157 lg 1 kohaselt jõustunud kohtuotsusega tunnustatud nõude, samuti kohtulikust kokkuleppest või muust täitedokumendist tuleneva nõude aegumistähtaeg on 10 aastat selle sissenõutavaks muutumisest.

Kohtutäituri tasu maksmise kohta on kohtutäituril õigus sõlmida kokkuleppeid, sealhulgas maksegraafikut.

Lugupidamisega

Tiina Mölder
jurist

Postitusi: 7
Liitunud: 05 Apr 2021, 15:44

Re: Täitemenetluse "poole täituri põhitasu" edasine aegumine?

27 Sept 2021, 11:29

Kas "pool täituri põhitasust" aegub 10 aasta pärast kui "uue nõude põhiosa", või kui "täituri põhitasu"?

Näide: kui põhinõue 100 tuhat aegus aastal 2021, tuleb tasuda "pool täituri põhitasu", milleks on 2160 eur (koos käibemaksuga) ... alles jäänud 2160 eur aeguks 10 aasta pärast aastal 2031 ... küsimus on selles, palju tuleks tasuda aastal 2031 peale "kahekordset aegumist"?

a) Kui käsitleda välja nõutavat "poolt täituri põhitasu" uue nõude põhiosana (2160 eur), siis lisanduks siia "täituri põhitasu" 540 eur (koos käibemaksuga), millest tuleks aastal 2031 tasuda vaid pool põhitasu, ehk 540/2 = 270 eur (ehk aegumisest oleks mingisugunegi reaalne kasu).

b) Kui käsitleda "poolt täituri põhitasu" kui "täituri põhitasu" (2160 eur), siis tuleks aastal 2031 tasuda pool, ehk 2160/2 = 1080 eur (ehk aegumisest poleks märkimisväärset kasu).

Palju siis tuleks antud näites tasuda aastal 2031 peale "kahekordset aegumist": kas 270 või 1080 eur?

Postitusi: 2308
Liitunud: 11 Apr 2017, 12:26

Re: Täitemenetluse "poole täituri põhitasu" edasine aegumine?

27 Sept 2021, 21:32

Tere

Kui täitemenetlus sissenõudja nõude täitmise aegumise tõttu lõpetatakse, võib menetlus siiski jätkuda täitekulude sissenõudmiseks. Täitemenetlus tervikuna lõpeb, kui on tasutud ka täitekulud. Rahalise nõude puhul sõltub kohtutäiturile makstav summa võla suurusest. Kui täitemenetlus lõpetatakse täitmise aegumise tõttu, võib kohtutäitur nõuda võlgnikult kuni 50% põhitasu täismäärast arvestatuna sisse nõudmata jäänud võlalt. Näiteks, kui täitemenetluse lõpetamise ajaks on sisse nõudmata jäänud võla jääk 1000 eurot ja menetluse põhitasu täismäär sellelt oleks näiteks 200 eurot, siis on kohtutäituril õigus nõuda täitemenetluse lõpetamisel aegumise tõttu võlgnikult põhitasu tasumist maksimaalselt kuni 100 eurot. Sellele summale lisandub käibemaks. Nõude suurusest sõltuvad tasu määrad leiate kohtutäituri seaduse paragrahvist 35. Tasumisele kuuluva põhitasu suuruse otsustab kohtutäitur oma tasuotsusega ja selle aegumistähtaeg on 10 aastat.

Lugupidamisega

Tiina Mölder
jurist

Postitusi: 7
Liitunud: 05 Apr 2021, 15:44

Re: Täitemenetluse "poole täituri põhitasu" edasine aegumine?

28 Sept 2021, 13:22

Palun täpsustage oma vastuse viimast lauset "täituri põhitasu aegumistähtaeg on 10 aastat" keskendudes sellele kas "poole täituri põhitasu" (2160eur) aegumise juures on tegemist nö "uue nõudega" (aegunud nõude "pool täituri põhitasu" muutub uue nõude põhiosaks 2160 eur, millele lisandub täituri uus põhitasu 540 eur), või nö "olemasoleva poole täituri põhitasuga" (nõude põhiosa 0 eur, täituri põhitasu 2160 eur).

Nõude põhiosa aegub 10 aastaga täielikult, kuid täituri põhitasust aegub vaid pool - seega on väga suur erinevus, kas "poolt täituri põhitasu" käsitletakse täielikult aeguva "uue nõude põhiosana", või poolenisti aeguva "kohtutäituri tasu põhiosana".

Ehk ühel juhul tuleks 10 aasta pärast peale teistkordset aegumist tasuda 540eur/2 = 270 eur ... teisel juhul 2160eur/2 = 1080 eur (varatu inimese jaoks on tegemist väga suure erinevusega).

Või arvutage ise ja öelge vastus: kui põhinõude aegumise järgne "pool täituri põhitasu" on täna 2160 eur, palju siis 10 aasta pärast (aastal 2031) tuleks tasuda peale teistkordset aegumist (kas 270eur, või 1080 eur, või mingi muu summa)?

Postitusi: 2308
Liitunud: 11 Apr 2017, 12:26

Re: Täitemenetluse "poole täituri põhitasu" edasine aegumine?

28 Sept 2021, 20:58

Tere

Kohtutäiturid on vabakutselised, tegutsedes küll riigilt saadud volituste alusel, kuid enda nimel ja vastutusel. Ka majanduslikult on kohtutäiturid iseseisvad. Riik nende ametitegevuseks raha ei eralda. Kohtutäitur saab oma teenuste eest tasu, millest ta peab ülal pidama nii ennast kui oma bürood. Kohtutäituri tasu nõudes ei osuta kohtutäitur teenust ja seega ei saa aegumise korral ka uuesti poolt tasumäära nõuda. Nagu oma eelmises vastuses selgitasin ei ole tegemist uue nõudega vaid kohtutäituri tasu suhtes jätkub täitemenetlus kuni poole tasumäära ulatuses.Kohtutäituri seaduses on sätestatud, et täitemenetluse lõpetamisel nõude täitmise aegumise tõttu on kohtutäituril õigus nõuda võlgnikult menetluse põhitasu kuni pooles ulatuses arvestatuna sissenõudmata jäänud summalt. Täitemenetluse alustamise tasu kohtutäitur nõuda ei või.

Lugupidamisega

Tiina Mölder
jurist

Vasta