Töötasu arestimise akt - mittearestitav summa?

Foorumi reeglid
Foorumi sihtgrupiks füüsilised isikud.
Küsimusi saab esitada ainult id-kaardiga.
Küsimuste esitamisel kuvatakse Teie ees- ja perekonnanimi.
Küsimustele vastatakse 5 tööpäeva jooksul.
Küsimustele ja vastustele ei saa esitada kommentaare.
Ebasobivad postitused kustutatakse.
Vasta
Postitusi: 2
Liitunud: 19 Juun 2016, 17:22

Töötasu arestimise akt - mittearestitav summa?

10 Dets 2020, 15:52

Tere!

Sissetuleku arestimise aktis (tavaline võlg) on kirjas:

Sissetulekust mittearestitav summa on igakuiselt 1 palga alammäära ulatuses (2020 kehtiv palga alammäär 584,00 eurot). Täiendavalt kuulub arestimisele 20% palga alammäärast, millest on maha arvatud Statistikaameti poolt avaldatud arvestuslik elatusmiinimum (käesoleval hetkel kehtiv
arvestuslik elatusmiinimum 221,36 eurot, alus TMS § 132 lg 1²). Kohtutäiturile teadaolev võlgniku ülalpeetavate arv: 3

Ehk mina loen välja, et mittearestitav summa on 584-(584-221,36)*20%+584/3*3=1095,47 eur
Ning seda summat ületavast osast läheb kinnipidamisse 2/3?

Postitusi: 2005
Liitunud: 11 Apr 2017, 12:26

Re: Töötasu arestimise akt - mittearestitav summa?

16 Dets 2020, 22:37

Tere

Arestimisakt peaks olema selge ja üheselt mõistetav. Selgituste saamiseks soovitan pöörduda akti koostanud kohtutäituri poole.
Praegu jääb arusaamatuks, kas arestimisele ei kuulu alampalk või elatusmiinimum. Täitemenetluse seadustiku kohaselt märgib kohtutäitur arestimisaktis, et arestimisele ei kuulu igakuiselt summa, mis vastab ühe kuupalga alammäärale, ning märgib talle teadaolevate andmete põhjal võlgniku ülalpeetavate kohta arestimisele mittekuuluva summa.

Lugupidamisega

Tiina Mölder
jurist

Vasta