Sissenõude pööramine elatisrahale ja töövõimetustoetusele

Foorumi reeglid
Foorumi sihtgrupiks füüsilised isikud.
Küsimusi saab esitada ainult id-kaardiga.
Küsimuste esitamisel kuvatakse Teie ees- ja perekonnanimi.
Küsimustele vastatakse 5 tööpäeva jooksul.
Küsimustele ja vastustele ei saa esitada kommentaare.
Ebasobivad postitused kustutatakse.
Vasta
Postitusi: 4
Liitunud: 30 Nov 2019, 10:02

Sissenõude pööramine elatisrahale ja töövõimetustoetusele

25 Nov 2020, 14:51

Tere

Kohtutäitur on arestinud minule määratud ajutise töövõimetustoetuse.

Pangakontole laekub ametlikult teenitav miinimumpalk.

Kasvatan üksi alaealist last ning hetkel taotlen ka kohtu kaudu elatist.

Kohtutäiturile olen esitanud ca aasta tagasi avalduse mittearestitava sissetuleku vabastamiseks.

Järelikult on kohtutäitur lähtnud hetkel TMS-i järgi:

(2) Kui sissenõude pööramine võlgniku muule varale ei ole viinud või eeldatavalt ei vii sissenõudja nõude täielikule rahuldamisele ning kui arestimine on nõude liiki ja sissetuleku suurust arvestades õiglane, võib käesoleva paragrahvi lõike 1 punktides 6–8 nimetatud sissetulekutele pöörata sissenõude sissenõudja avalduse alusel. Kohtutäitur kuulab enne otsuse tegemist võimaluse korral võlgniku ära.
[RT I, 14.03.2011, 1 - jõust. 24.03.2011]

1. Saan aru, et kuna minu sissetulek ei võimalda kohtutäituril nõude täitmist, on tal ainuisikuliselt õigus otsustada arestida ka ajutise töövõimetustoetuse hüvitis ning lisaks ka seadusel põhinev elatis?

2. Millest peab kohtutäitur sellise otsuse tegemise puhul lähtuma, kuna hetkel võib täitur arestida siis ajutise töövõimetustoetuse hüvitise (ehk siis kui ma ei saa ajutiselt töötada, kuna viibin haige lapsega kodus väheneb ka sissetulek). Samuti seadusel põhinev elatis, mis on ju määratud lapse ülalpidamiseks?

3. Samuti on kirjas, et "Kohtutäitur kuulab enne otsuse tegemist võimaluse korral võlgniku ära." Kohtutäitur oma otsusest aga teada andnud pole ning pole ka mingeid küsimusi esitanud?

4. Ehk siis on hetke situatsioon selline, et kui peaksin nt viibima haige lapsega järjest 1 kuu kodus - ning ainsaks sissetulekuks oleks töövõimetushüvitis + seadusega mõistetud elatisraha, siis võib kohtutäitur need mõlemad ilma midagi küsimata arestida?

Ette tänades.

P.

Postitusi: 2005
Liitunud: 11 Apr 2017, 12:26

Re: Sissenõude pööramine elatisrahale ja töövõimetustoetusele

30 Nov 2020, 22:03

Tere

Esmalt soovitan Teil anda kohtutäiturile teada, et Teil on alaealine ülalpeetav, esitada lapse sünnitunnistus ja paluda vabastada ka ülalpeetavale ette nähtud arestimisele mittekuuluv sissetuleku osa. Samuti soovitan teada anda mis liiki sissetulekud Teie kontole laekuvad. Näiteks lapse elatisraha ei maksta Teile vaid lapsele ja kuna laps ei ole võlgnik, seda arestida ei saa.
Kui suhtlemine kohtutäituriga tundub keerukas ja kohtutäitur ignoreerib Teie taotlusi, soovitan pöörduda abi saamiseks individuaalsele õigusnõustamisele registreerudes veebilehel https://hugo.legal/tasuta-oigusabi/
HUGO.legal pakub koostöös Justiitsministeeriumiga Eestis elavatele inimestele 2 tundi tasuta õigusnõustamist. Tasuta õigusnõu saavad kõik Eestis elavad inimesed, kelle keskmine brutosissetulek on kuni 1700 eurot kuus. Enne nõustamist tuleb sõlmida kliendileping ja tasuda 5€ lepingutasu, leping kehtib ühe kalendriaasta.

Lugupidamisega

Tiina Mölder
jurist

Postitusi: 4
Liitunud: 30 Nov 2019, 10:02

Re: Sissenõude pööramine elatisrahale ja töövõimetustoetusele

01 Dets 2020, 12:24

Tere

Kohtutäiturile on vastav avaldus esitatud.

Vastuses olete toonud, et lapse elatisraha makstakse lapsele ja seetõttu seda arestida ei saa. Samas ütleb TMS, et seda saab kohtutäitur teha sissenõudja avalduse alusel, juhul kui kohtutäituri arvamusel on see õiglane?

Küsimus oli pigem selles, mille alusel on kohtutäitur otsustanud, et nii elatisraha kui ka töövõimetustoetuse arestimine on nõude liiki ja sissetuleku suurust arvestades õiglane?

Postitusi: 2005
Liitunud: 11 Apr 2017, 12:26

Re: Sissenõude pööramine elatisrahale ja töövõimetustoetusele

07 Dets 2020, 11:02

Tere

Lapse elatisraha osas jään varem antud vastuse juurde. Elatisraha makstakse lapsele (vaadake kohtuotsusest kellele see on välja mõistetud) ja kuna arestida saab siiski vaid võlgniku vara siis, kui laps ei ole võlgnik, seda arestida ei saa. Selgitan ka segadust TMS Teie poolt viidatud sätte mõistmisel. Seadusel põhinevat elatist võib saada ka võlgnik ise. Lisaks alaealise lapse ülalpidamiskohustusele näeb näiteks perekonnaseadus ette ka elatise täisealisele õppivale lapsele, elatise abikaasale, elatise endisele abikaasale ja ka elatise täisealisele abivajavale pereliikmele. Kõik nimetatud on võlgniku enda sissetulek ja neile saab pöörata sissenõuet. Kui kohtutäitur on teisiti otsustanud, soovitan talle esitada kohtulahend, kus oleks nähe mis summas ja kellele on välja mõistetud elatis, mis Teie kontole laekub ja paluda see lapse nimel tema seadusliku esindajana arestist vabastada.
Küsimusele, mille alusel on kohtutäitur hinnanud nimetatud laekumiste arestimise õigluse üle, saab vastata vaid kohtutäitur. Tegemist on kaalutlusotsustusega, milleks on kohtutäiturile seadusega antud õigus ja millistele asjaoludele ta on kaalutledes tuginenud ei ole kahjuks vastajale teada.

Lugupidamisega

Tiina Mölder
jurist

Vasta