1. leht 1-st

Kriminaalasja aegumine

Postitatud: 14 Apr 2020, 21:43
2011.a. mais Tartu Maakohtu otsusega määrati minule  kokkuleppemenetluses  vangistus 6 kuud, mis asendati  kriminaalhooldusega  - 3 aasta pikkuse katseajaga. Milline on antud juhul aegumistähtaeg? Kohtutäitur väidab, et seadusest tulenevalt on nõude aegumise tähtaeg 7 aastat. Kuid samas väidab, et antud nõue võib kõige varasemalt aeguda 2021 aasta mai kuus. Kuidas selles aru saada?

Re: Kriminaalasja aegumine

Postitatud: 20 Apr 2020, 11:50
Tere,

Teie küsimusest võib järeldada, et see puudutab karistusandmete kustutamist karistusregistrist. Registrisse kantud karistusandmete kustutamise tähtajad on sätestatud Kristusregistri seaduse § 24. Karistusregistri seadus on kättesaadav Riigi Teataja veebilehel https://www.riigiteataja.ee/akt/105122017004?leiaKehtiv
Olete märkinud, et karistuseks oli tähtajaline vangistus, millest Teid tingimisi vabastati. Tähtajalisest vangistusest või rahalisest karistusest tingimisi vabastamise korral kustutatakse karistuse andmed karistusregistrist, kui määratud katseaja lõppemisest on möödunud kolm aastat (lg 1 p 6).
Kui aga Teie küsimus puudutab otsuse täitmise aegumist, on aegumine reguleeritud Karistusseadustiku § 82 https://www.riigiteataja.ee/akt/12792390?leiaKehtiv ning tuleb arvesse võtta ka asjaolu, et aegumine peatub määratud katseajaks.

Lugupidamisega

Tiina Mölder
jurist