Kriminaalasja aegumine

Foorumi reeglid
Foorumi sihtgrupiks füüsilised isikud.
Küsimusi saab esitada ainult id-kaardiga.
Küsimuste esitamisel kuvatakse Teie ees- ja perekonnanimi.
Küsimustele vastatakse 1 tööpäeva jooksul.
Küsimustele ja vastustele ei saa esitada kommentaare.
Ebasobivad postitused kustutatakse.
Vasta
Postitusi: 1
Liitunud: 14 Apr 2020, 21:30

Kriminaalasja aegumine

14 Apr 2020, 21:43

2011.a. mais Tartu Maakohtu otsusega määrati minule  kokkuleppemenetluses  vangistus 6 kuud, mis asendati  kriminaalhooldusega  - 3 aasta pikkuse katseajaga. Milline on antud juhul aegumistähtaeg? Kohtutäitur väidab, et seadusest tulenevalt on nõude aegumise tähtaeg 7 aastat. Kuid samas väidab, et antud nõue võib kõige varasemalt aeguda 2021 aasta mai kuus. Kuidas selles aru saada?

Postitusi: 2103
Liitunud: 11 Apr 2017, 12:26

Re: Kriminaalasja aegumine

20 Apr 2020, 11:50

Tere,

Teie küsimusest võib järeldada, et see puudutab karistusandmete kustutamist karistusregistrist. Registrisse kantud karistusandmete kustutamise tähtajad on sätestatud Kristusregistri seaduse § 24. Karistusregistri seadus on kättesaadav Riigi Teataja veebilehel https://www.riigiteataja.ee/akt/105122017004?leiaKehtiv
Olete märkinud, et karistuseks oli tähtajaline vangistus, millest Teid tingimisi vabastati. Tähtajalisest vangistusest või rahalisest karistusest tingimisi vabastamise korral kustutatakse karistuse andmed karistusregistrist, kui määratud katseaja lõppemisest on möödunud kolm aastat (lg 1 p 6).
Kui aga Teie küsimus puudutab otsuse täitmise aegumist, on aegumine reguleeritud Karistusseadustiku § 82 https://www.riigiteataja.ee/akt/12792390?leiaKehtiv ning tuleb arvesse võtta ka asjaolu, et aegumine peatub määratud katseajaks.

Lugupidamisega

Tiina Mölder
jurist

Vasta