Kohtutäitur ühines teise kohtutäituriga

Foorumi reeglid
Foorumi sihtgrupiks füüsilised isikud.
Küsimusi saab esitada ainult id-kaardiga.
Küsimuste esitamisel kuvatakse Teie ees- ja perekonnanimi.
Küsimustele vastatakse 5 tööpäeva jooksul.
Küsimustele ja vastustele ei saa esitada kommentaare.
Ebasobivad postitused kustutatakse.
Vasta
Postitusi: 25
Liitunud: 09 Juul 2019, 11:16

Kohtutäitur ühines teise kohtutäituriga

05 Apr 2020, 19:27

2017 kohtutäitur I alustas täitemenetlust . Tegi kinnisturaamatusse keelumärked neljale kinnistule summa 1736 eur pärast . Sissetulekust teatamise vormi ei saatnud , kuhu kirjutada sissetulekud . Sissetulek laekus kontole ja sealt kohtutäiturile . Nõude jääk
632 eurot . 3/2018 oli kt I nõudnud kohtutäitur II ühinemist . Kohtutäitur II oli varem saatnud võlgnikule sissetulekust teatamise vormi ja peab kinni sissetulekust, kuid ühines . Kohtutäiturid võlgnikule mingit paberit ei saatnud ühinemise kohta. 6/2018 alustas kt I kinnistu enampakkumist summa 632 eur pärast . Enampakkumine jäi ära . 22.08.2018 sai saadetud kohtutäitur I isetehtud sissetulekust teatamise vorm . Kohtutäitur I saatis selle tagasi kui kaebuse. 14.09.2018 sai uuesti isetehtud sissetulekust teatamise vorm saadetud. Peale seda käis kohtutäitur I uuesti kohtutäitur II ühinemist nõudmas . 21.09.2018 kt II ühines teist korda. Kohtutäitur II oli varem saatnud sissetulekust teatamise vormi võlgnikule ja on teinud juba kinnipidamise sissetulekust . Kohtutäiturid jälle mingit paberit ühinemise kohta võlgnikule ei saatnud. Alles 2/2020 tegi kohtutäitur I sissetuleku maksjale - rahalise nõude akti s.t raha otse kohtutäituri kukrusse, mitte konto peale.
Kohtutäitur on võlgnikule kahju teinud , kui maksejõuetuse põhjustaja käest ei saanud kahjunõuet kätte , sest kinnisturaamatus oli kohtutäituri üle pandud kaalutlusõigusest keelumärked neljal kinnistul ja internetis olid ärajäänud enampakkumise teated ja fotod tsiviilasja ajal . Maksejõuetuse põhjustaja esitas kohtus valeandmed, tõendeid ei esitanud , kohtunik vaatas kinnisturaamatusse ja nägi , et neljal kinnistul on keelumärked ja tegi hagejat põhiseaduslikult riivava määruse jne. kuni hagi läbi ei vaadanud.
Küsimus-
Kas võlgniku tagaselja ühinemist otsiv kohtutäitur talitas seaduslikult . Kas võlgnik saab võlgniku tagaselja ühinemist eos ära keelata, kui on sissetulek , sest raha on lahendatav .

Postitusi: 1813
Liitunud: 11 Apr 2017, 12:26

Re: Kohtutäitur ühines teise kohtutäituriga

13 Apr 2020, 11:11

Tere,

Tänan esitatud küsimuse eest.
Kui kinnisasjale sissenõude pööramise avaldus esitatakse pärast kinnisasja arestimist teise sissenõudja kasuks, teeb kohtutäitur otsuse lubada avalduse esitajal osaleda menetluses. Teist arestimisakti ei koostatata ja keelumärget kinnistusraamatusse ei kanta (TMS § 149 lg 1). Seega ei näe vastaja teise kohtutäituri ühinemises sundtäitmisega vastuolu seadusega.

Parimate soovidega
Tiina Mölder
HUGO OÜ jurist

Vasta