taitemenetluse aegumine

Foorumi reeglid
Foorumi sihtgrupiks füüsilised isikud.
Küsimusi saab esitada ainult id-kaardiga.
Küsimuste esitamisel kuvatakse Teie ees- ja perekonnanimi.
Küsimustele vastatakse 5 tööpäeva jooksul.
Küsimustele ja vastustele ei saa esitada kommentaare.
Ebasobivad postitused kustutatakse.
Vasta
Postitusi: 9
Liitunud: 22 Veebr 2020, 20:29

taitemenetluse aegumine

23 Veebr 2020, 20:26

Tere!
Sooviks teada,kui on valja moistetud sundraha,kas see aegub 5 aastaga,nagu paragraafis 132 voi 10 aastaga,nagu paragraafis 142.Ja kas paragraaf 142 seadusega aeguvad need 01.03.2021 voi 05.04.2021.

Postitusi: 1662
Liitunud: 11 Apr 2017, 12:26

Re: taitemenetluse aegumine

27 Veebr 2020, 17:16

Tere,

Tänan esitatud küsimuse eest.
Kohtuotsuse või -määrusega kohaldatud kriminaalmenetluse kulude ja kriminaalasjas muude avalik-õiguslike rahaliste sissenõuete täitmisele kohaldatakse täitemenetluse seadustiku § 204 lõikes 2, § 205 lõikes 1 ning §-des 207 ja 208 sätestatut. Kohtutäitur lõpetab täitemenetluse rahalise karistuse ja varalise karistuse sissenõudes täitmise aegumise tõttu, kui rahalist karistust või varalist karistust ei ole sisse nõutud karistusseadustiku §-s 82 sätestatud tähtaja jooksul (täitemenetluse seadustik § 207). Täitmisele pööratud rahalise karistuse ja varalise karistuse sissenõue aegub, kui rahalist karistust või varalist karistust ei ole sisse nõutud seitsme aasta jooksul kriminaalasjas tehtud kohtuotsuse jõustumisest. Täitmise aegumine peatub võlgniku vangistuses viibimise ajaks (karistusseadustik § 82 lg 5).Parimate soovidega
Tiina Mölder
HUGO OÜ jurist

Vasta