2. leht 2-st

Re: Võla aegumine

Postitatud: 03 Jaan 2021, 19:38
Tere.
Kas Tsiviilnõue on sama mis Maksuvõlg ?
Ehk siis minu täitemenetlusega tegeleb kohtutäitur ja see peaks olema minu teda Tsiviilnõue.

Re: Võla aegumine

Postitatud: 10 Jaan 2021, 22:35
Tere

Maksuvõlg ja tsiviilnõue ei ole samad asjad, ehkki mõlemat saab sundtäitmisele pöörata. Maksuvõlg on võlgnevus riigi ees maksude, maksuintresside või muude maksuhalduri (Maksu- ja Tolliameti) sissenõutavate rahaliste kohustuste näol. Menetlus on reguleeritud maksukorralduse seadusega ja aegumistähtaeg on viis aastat kohustuse täitmise tähtpäeva saabumise aastale järgneva aasta 1. jaanuarist.
Sundtäitmisele pööratud tsiviilnõue on kohtuotsuse või -määrusega välja mõistetud või ka muust täitedokumendist tulenev võlgnevus. Aegumine on reguleeritud tsiviilseadustiku üldosa seaduses ja selleks on kümme aastat.

Lugupidamisega

Tiina Mölder
jurist