1. leht 1-st

Euroopa Inimõiguste kohus

Postitatud: 17 Dets 2019, 14:40
Üks krediidileping katkes .Hageja andis hagi kohtusse. Riik määras kostjale RiigiÕigusAbi advokaadi . RÕA advokaat ei kontrollinud läbi hageja tõendeid, sest ei märganud , et hageja tõendites puudub euroopa teabeleht esitatud krediidilepingu kohta. Maakohus tegi otsuse , nõuda kostjalt summa 1523.21 eurot . RÕA advokaat tegi lapsiku kaebuse II astme kohtule. II aste keeldus kaebust menetlemast . Summa kasvas 1815.81 euroni. 15.11.2018 tulid juhulikult kapi alt välja krediidipaberid . Seal oli , et krediidiandja poolt saadetud paberid krediidisaajale. Seal oli eelleping, euroopa teabeleht , üldtingimused 8 % väiksema intressiga kui hagis . Nii tuli välja , et krediidiandja pettis krediidisaajat lepingu allakirjutamise hetkel, tõstes intressi mittekokkulepitult 8 % suuremaks . See oli osav pettus krediidisaajale. 9.10.2018 sai tehtud teistimisavaldus Riigikohtule, kuid riigikohus vastas hiljaks on jäänud teistimisavaldus, sest 2 kuu jooksul tõendite leidmiseks saaks teha teistimisavalduse . Kas saaks teha Euroopa Inimõiguste kohtule kaebuse kui inimõiguste rikkumise kohta , põhiseaduse järgi on põhiõigus riigi kaitsele . Riik ei taganud professionaalset advokaadi abi kui riigikaitset , kes oleks hageja tõendid läbi kontrollinud. Euroopa teabelehte 8 % suurema intressiga ei ole hagejal olemaski. Nii osav pettus oli. Hageja andis otsuse kohtutäituri kätte ja nüüd kohtutäitur nõuab pettuse teel saadut võlgnikult . Kas Euroopa Inimõiguste kohus saaks aidata kui inimõiguste rikkumist. Kas uus taotlus füüsilise isiku menetlusabis RiigiÕigusABi advokaadile oleks riigi kulul, kes teeks kaebuse Euroopa Inimõiguste Kohtule . Kas RiigiÕigusAbi advokaati saaks paluda teisest firmast .

Re: Euroopa Inimõiguste kohus

Postitatud: 27 Dets 2019, 16:15
Tere

Euroopa Inimõiguste Kohtule võib avalduse esitada kui usute, et Teie inimõigusi on rikkunud Eesti riigi (või ükskõik mis teise Euroopa inimõiguste konventsiooni allkirjastanud riigi) ametnikud või asutused. Teie kirjeldatud olukorrast ei saa järeldada, et Teie inimõigusi oleks mõne ametniku või asutuse poolt rikutud. Tegemist võib olla esindajapoolse õigusabilepingu rikkumisega, ent sellele ei ole foorumis võimalik hinnangut anda.
Euroopa inimõigustest ja inimõiguste kohtusse pöördumisest saab lugeda veebilehel http://www.inimoigustegiid.ee/ee/teemad ... e-poorduda

Lugupidamisega

Tiina Mölder
jurist