Täitemenetluses olevad võlad

Foorumi reeglid
Foorumi sihtgrupiks füüsilised isikud.
Küsimusi saab esitada ainult id-kaardiga.
Küsimuste esitamisel kuvatakse Teie ees- ja perekonnanimi.
Küsimustele vastatakse 5 tööpäeva jooksul.
Küsimustele ja vastustele ei saa esitada kommentaare.
Ebasobivad postitused kustutatakse.
Vasta
Postitusi: 1
Liitunud: 10 Sept 2019, 10:10

Täitemenetluses olevad võlad

10 Sept 2019, 10:18

Tere
Mul selline mure, võlad läksid kohtutäituri kätte 2011 aastal, olen kuulnud, et need võlad mingi aja möödudes aeguvad. Kas aeguvad, millal aeguvad ja kuidas käituda kui aegumis tähtaeg käes

Postitusi: 1597
Liitunud: 11 Apr 2017, 12:26

Re: Täitemenetluses olevad võlad

18 Sept 2019, 07:02

Tere

Aegumise mõiste on sätestatud TsÜS § 142 lõikes 1 ja selle kohaselt aegub nõue ehk õigus nõuda teiselt isikult teo tegemist või sellest hoidumist seaduses sätestatud tähtaja (aegumistähtaeg) jooksul. Pärast nõude aegumist võib kohustatud isik keelduda oma kohustuse täitmisest. Aegunud nõude näol on tegemist mittetäieliku kohustusega VÕS § 4 lg 2 p 4 mõttes – võlgnik võib sellise kohustuse täita ja võlausaldaja võib selle täitmist nõuda,
kuid täitmisnõuet maksma panna võimalik ei ole.
Eri liiki nõuetel võivad olla erinevad aegumistähtajad, mis tulenevad ka erinevatest õigusaktidest. Konkreetsete nõuete aegumise osas selguse saamiseks soovitan pöörduda individuaalsele õigusnõustamisele registreerudes veebilehel www.juristaitab.ee, esitada juristile nõude liiki tuvastada võimaldavad andmed. Seejärel on võimalik konkreetseid asjaolusid arvesse võttes määrata millised nõuded saavad olla aegunud.

Lugupidamisega

Tiina Mölder
jurist

Vasta