Töötasuarestimine

Foorumi reeglid
Foorumi sihtgrupiks füüsilised isikud.
Küsimusi saab esitada ainult id-kaardiga.
Küsimuste esitamisel kuvatakse Teie ees- ja perekonnanimi.
Küsimustele vastatakse 5 tööpäeva jooksul.
Küsimustele ja vastustele ei saa esitada kommentaare.
Ebasobivad postitused kustutatakse.
Vasta
Postitusi: 2
Liitunud: 30 Okt 2011, 10:56

Töötasuarestimine

27 Aug 2019, 16:55

Tere mul lihtne küsimus minu bruto palk on 560euri
ja maksud maha jne siis neto palk tuleks kuskil 531euri nii tuli arvestus minul,nii aga mul on elatisnõue ja mul on ka mitu kohtutäiturit kes on kontoarestinud,ja elatisnõue ,ja kohtutäitur saatis teate et tal on õigus miiniumpalgast pool arestida ehk siis 270 nii ütles ok saan aru aga kui ta arestib miiniumpalgast pool siis see teinepool mis alles jääb kas selle saan kätte või sealt võib ka teised kohtutäiturid osavõtta

Postitusi: 1593
Liitunud: 11 Apr 2017, 12:26

Re: Töötasuarestimine

31 Aug 2019, 10:00

Tere

Üldreegel on, et sissetulekut ei tohi arestida, kui see ei ületa ühe kuu eest ettenähtud palga alammäära suurust või vastavat osa nädala või päeva sissetulekust.
Ainsa erandi sissetuleku (töötasu) arestimisel on seadus kehtestanud lapse elatise nõude täitmise korral. Juhul kui sissenõude pööramine võlgniku muule varale ei ole viinud või eeldatavalt ei vii lapse elatisnõude täielikule rahuldamisele, võib kohtutäitur pöörata sissenõude võlgniku töötasule selliselt, et võlgnikule säilitatakse sissetulekust poolele miinimumpalgale vastav osa või vastav osa nädala või päeva sissetulekust. Seejuures ei arvestata lapse elatise nõude täitmisel võlgniku teiste ülalpeetavate olemaoluga.
Kohtutäitur võimaldab Teile seadusega ette nähtud elatusmiinimumi. Täitemenetluse seadustik §132 kohaselt, sissetulekut ei arestita, kui see ei ületa ühe kuu eest ettenähtud palga alammäära suurust. Kui sissenõude pööramine võlgniku muule varale ei ole viinud või eeldatavalt ei vii nõude täielikule rahuldamisele, võib arestida kuni 20 protsenti palga alammäärast. Sissetulekut ei arestita, kui see jääb alla kehtestatud toimetulekupiiri. Sissetulekud on loetletud täitemenetluse seadustik § 131-es (töötasu, toetused, pension).
Kui töötasust ei piisa kõigi nõuete rahuldamiseks, rahuldatakse need saabumise järjekorras. Erandina asetub alaealise lapse elatisnõue alati ettepoole muudest nõuetest, sõltumata selle saabumise järjekorrast.

Lugupidamisega

Tiina Mölder
jurist

Vasta