Töötasuarestimine

Foorumi reeglid
Foorumi sihtgrupiks füüsilised isikud.
Küsimusi saab esitada ainult id-kaardiga.
Küsimuste esitamisel kuvatakse Teie ees- ja perekonnanimi.
Küsimustele vastatakse 5 tööpäeva jooksul.
Küsimustele ja vastustele ei saa esitada kommentaare.
Ebasobivad postitused kustutatakse.
Vasta
Postitusi: 1
Liitunud: 10 Juul 2019, 11:23

Töötasuarestimine

10 Juul 2019, 11:28

Tere.
Kas kohtutäituril on õigus nõuda tööandjalt töötasuarestimist minu ülalpeetavaid arvestamata? Põhjenduseks toob ta selle, et peretoetus kuulub samuti sissetulekute hulka.

Postitusi: 1656
Liitunud: 11 Apr 2017, 12:26

Re: Töötasuarestimine

12 Juul 2019, 12:19

Tere!

Riigikohus on varasemalt tsiviilasjas nr 2-16-12972 selgitanud, et TMS §130 lg1ülamärkega 1 kohaselt loetakse sissetulekuks eelkõige võlgniku töötasu või muud sellesarnast tasu, päevaraha, konkurentsist hoidumise tasu, intellektuaalse omandi üleandmisest või kasutadaandmisest saadavat tasu, pensioni, dividende ning kaupa, teenust, loonustasu või rahaliselthinnatavat soodustust, mida isik on saanud seoses töö- või teenistussuhtega, juriidilise isikujuhtimis- või kontrollorgani liikmeks olekuga või pikaajalise lepingulise suhtega. Seega, kuigisissetuleku mõiste on TMS§130 lg-te1 ja11 kohaselt lahtine, tuleneb TMS§130 lg-test1 ja11üheselt, et sissetulekuks on üksnes töötasu ja sellega sarnased (tasu maksmises seisnevad) laekumised.
Seega ei ole riiklike peretoetuste sissetulekuna arvestamine õiguspärane. Soovitan need Riigikohtu selgitused kohtutäiturile edastada. Kui see ei anna tulemust, on võimalik esitada kohtutäituri tegevusele kaebus.


Lugupidamisega

Tiina Mölder
jurist

Vasta